Styret i NSUA/FMR 1904 - 2004

Publisert 2005-10-02

Lista er sett opp slik at landsmøtestaden står først, deretter formannen/ leiaren i styret, og så dei andre styremedlemmane.
1904 Kristiania: Ragnar Vogt, Bjarne Didriksen, Haakon, Duckert, Ivar Aasen, Lars O.Jensen
1905 Kristiania: Gjenvalg
1906 Kristiania: Ragnar Vogt, Ivar Aasen, Ivar Arctander, Einar Aaen, Georg Møen, Haakon Duckert, Lars O.Jensen
1907 Kristiania: Ragnar Vogt. Fredrik Bentzen, Sigvald Jensson, Torolf Holmboe, Tove Møller, Liberg
1908 Halden: Haakon Duckert, cand.jur, leiar. Harald A.Salvesen, Haakon Nilssen, Mathieu Berchenhoff, Ingvald Smith-Kielland, Tove Møller, Sigvald Jensson
1909 Kristiania: Haakon Duckert, Tove Møller, Ingvald Smith-Kielland, Jacob Helland, Bjarne Fredriksen, S.R.Sørum, Fredrik Vogt
1910 Holmestrand: Ragnar Vogt, Ingvald Smith-Kielland, Martin Svendsen, Philip Pedersen, Fredrik Vogt, Jacob Helland, Sigurd R.Sørum
1911 Stavanger: Ragnar Vogt, Ingvald Smith-Kielland, Philip Pedersen, Arne Asheim, Karl Marthinussen, Marie Eriksen, Fredrik Vogt
1912 Trondheim: Ragnar Vogt, Ingvald Smith-Kielland, Fin Reinskou, Per Wendelbo, Arne Asheim, Karl Martinussen, Philip Pedersen,Marie Eriksen
1913 Bergen: Johan Scharffenberg, Birger Knudsen, Birgitte Noteng, Bjarne Høye, Bjarne Fredriksen, Ingebjørg Romundstad, Oscar Lyngstad, Bjarne Olsen, Jørgen Dahl
1914 Kristiania: Johan Scharffenberg, Borghild Stensaker, Bjarne Rognlien, Oscar Lyngstad
1915 Kristiansand: Johan Scharffenberg, Edvard Eckhoff, Jørgen Dahl, Halmrast, Tobiassen
1916 Ålesund: Ingvald Smith-Kielland, Tordis Tømt, Reidar Dahl, Bjarne Høye
1917 Hamar: Ditlef Hald, Margareta Støylen, Harald Tveit, Bjarne Høye
1918 Haugesund: Mix Anker Møller, Tveit, Rosseland
1919 Ikkje landsmøte
1920 Nidaros: Bjarne Rognlisen, Knut Robberstad, Betty Nilsen, Karl Larssen
1921 Voss: Bjarne Rognlien, Knut Een, Betzy Nielsen, Reidar D.Monsen
1922 Norderhov: Einar Breidsvoll, Anton Røstad, Inger Haldorsen, Stein Schibsted
1923 Volda: Anton Røstad, Sigvald Holen, Martin Gran, Stein Schibsted
1924 Oslo: Trygve Låke, Harald Tveit, Ragnhild Olsen, Harald Varden,Margrete Støylen, Bjarne Høye
1925 Skien: Trygve Låke, Sigvald Holen, Bergljot Rognlien, Harald Varden
1926 Eidsvoll: Harald Goksøyr, J.S.Hazeland, Bergljot Rognlien, Harald Varden
1927 Voss: Harald Goksøyr, J.S.Hazeland, Bergljot Rognlien, Rosef, Berge Øverland, Rimslåtten
1928 Bergen: Berge Øverland, Jørund Heggland, Kåre Helle, Rosef, S.John Hazeland
1929 Bryne: Berge Øverland, Jørund Heggland, Olav Duesund, Jørgen Husekapp, Brigt Våge
1930 Orkdal: Olav Skarstein, Berge Øverland, Kristi Takle, Jørund Heggland, Jørgen Huseklepp
1931 Sandane: Olav Skarstein, Are Skeie, Kristi Takle, Leiv Aalen, Berge Øverland
1932 Mandal: Jørgen Huseklepp, Leiv Aalen, Kaare Helle, Ivar O. Takle, Peder Sætre.
1933 Oslo: Berge Øverland, Jørgen Huseklepp, Ivar O. Takle, Peder Sætre,Brigt Vaage.
1934 Ivar O. Takle, Berge Øverland, Jørgen Huseklepp, K. Dannevig Haave.
1935 Voss: Ivar O. Takle, K. Dannevig Haave, Brynhild Kringlebotn, Erling Hodne, Bergfrid Mannsåker.
1936 Ås: K. Dannevig Haave, Håkon Odd Christiansen, Brynhild Kringlebotn, Olav Fjose, Per Orsa.
1937 Trondheim: K. Dannevig Haave, Per Orsa, Bergfrid Mannsåker, Petter Solberg, Åsmund Midttun.
1938 Oslo: Dagfinn Mannsåker, Magnus Olav Børnes, Åse Mæland, Olav Fjose, Åsmund Midttun.
1939 Eidsvoll: Dagfinn Mannsåker, Magne Skodvin, Einfrid Perstølen, Helge Rognlien.
1940 Sandane: Møtet vart ikkje halde p.g.a. krigen.
1941
-1945
Lå arbeidet nede som følge av okkupasjonen og at universitetet vart stengd.
1945 Årsmøte ikkje halde, men desse verka som eit interimsstyre til årsmøtet.
1946 Dagfinn Mannsåker, Bjarne Rognlien, Magne Skodvin, Åsmund Midttun.
1946 Oslo: Hallvard Magerøy, Kåre Grytli, Knut Sandsdalen, Margit Bolme, Kari Steinnes.
1947 Voss: Hallvard Magerøy, Bjørn Stigum, Kari Steinnes, Haakon Odd Christiansen, Olav Sunnanå.
1948 Ringsaker folkehøgskole: Jon Høgevold, Inger Sollid, Anders Frøholm, Per Fuglum, Oddmund Berg.
1949 Torshus folkehøgskule: Anders Frøholm, Erik Himle, Kjell Selin, Bjørn Bakken, Hans Lein.
1950 Frekhaug folkehøgskule: Kjell Selin, Anders Frøholm, Inger-Johanne Kristiansen, Hans Lein.
1951 Kirkvik, Nesodden: Erik Himle, Jostein Kallset, Kristian M. Kristiansen, Edel Skeie, Bjørg Rognlien.
1952 Vestmar folkehøgskule: Sigurd Birkelund, Ragnvald Hove, Kristian M. Kristiansen, Jostein Kallset, Kyrre Hattaland.
1953 Ringerike folkehøgskole: Bjørn Stigum, Jostein Kallset, Ingolf Hådem, Kari-Liv Myrvang,Kari Ødegaard.
1954 Møre folkehøgskule: Bjørn Stigum, Jostein Kallset, Kari Ødegaard, Ingolf Hådem, Gunni Birkelund.
1955 Oslo: Jostein Kallset, Kåre Nordal, Kari Ødegaard, Arild Lian, Fritz Rognsvåg.
1956 Ringerike folkehøgskule: Jostein Kallset, Per Lidal, Fritz Rognsvåg, Eli Rishovd, Arild Lian,Sigurd Birkelund.
1957 Hugali pensjonat: Arne Sørli, Arild Lian, Hans Kragset, Johannes Furnes, Bent Wettergren-Jensen.
1958 Hugali pensjonat: Arne Sørli, Per Øivind Heradstveit, Thor Bjarne Bore, Bjørg Midtbø, Bent Wettergren-Jensen.
1959 Hugali pensjonat: Thor Bjarne Bore, Noralv Teigen, Liv Hatland, Marit Duna, Hans Kragset.
1960 Hemsedal: Liv Hatland, Thor Bjarne Bore, Kåre Grytli, Svein Rosenberg, Bent Wettergren-Jensen
1961 Hugali pensjonat: Liv Hatland, Thor Bjarne Bore, Kåre Grytli, Svein Rosenberg, Bent Wettergren-Jensen.
1962
1963 Oslo: Liv Hatland, Trygve Sund, Helga Dahl Villanger, Jarl Steinhovden, Viggo Jørgensen.
1964 Oslo: Ingvar Mjanger, Gunnar Sørbotten, Rolf Tryggestad, Ole Brubakk, Viggo Jørgensen.
1965 Oslo: Ingvar Mjanger, Viggo Jørgensen, Ole Brubakk, Rolf Tryggestad,Gunnar Sørbotten
1966 Lillestrøm: Viggo Jørgensen, Gunnar Sørbotten, Guri Nordhagen, Harald Fagereng, Ole Brubakk.
1967 Ås: Gunnar Sørbotten, Stein Berg, Mildrid Lomunddal, Baard Sund, Ragnvald Bertheussen.
1968 Landsmøte ikkje halde
1969 Sørmarka: Ragnvald Falkener Bertheussen, Stein Berg, Rolf Tryggestad, Ragnhild Sælthun, Viggo Jørgensen, Per Bakken og Per Fredheim, med Mildrid Nesheim, Rolf Foss og Reidun Marthinsen som vara.
1970: Tingvoll: Ragnvald Falkener Bertheussen, Per Bakken, Knut T. Reinås, Nils Kåre Vedvik, Anne-Brit Dræge og Per Fredheim.
1971: Ringve Gymnas, Trondheim Ragnvald Falkener Bertheussen, Knut T. Reinås, Per Bakken, Solveig Melsæter, Nils Stavenes, Johan Bergwitz og Anne-Brit Dræge, med Arne Lindelien, Sven Hugo Granseth og Børge Angell som varamedlemmar
1972: Landsmøtet ikkje halde
1973: Klosterheim, Oslo, NSUA endrar namn til Forbundet Mot Rusgift, FMR Knut T. Reinås, Barbro Appelquist, Per Bakken, Beryl Nygreen, Gunnar Flikke, Tone Kjerkreit og Nils Stavenes, med Michael Lewis, Solrun Holm og Jan Rudolf Pettersen som varamedlemmar
1974: Haraldsheim, Oslo Per Bakken, Rolf Tryggestad, Barbro Appelqvist, Anne-Brit Dræge, Øystein Haram, Knut T. Reinås og Magnhild Folkvord, med Olaug Lauvås, Erik Johansen og Beryl C. Nygreen som varamedlemmar.
1975: Trondheim: Per Bakken, Barbro Bakken, Beryl C. Nygreen, Erik Valevatn, Arild Nesdal, Johan Bergwitz og Arne Lindelien, med Ingunn Hagensen, Ingjerd Sørli og Erik Johansen som vara.
1976 Tronsvangen seter, Alvdal: Styre ikkje vald, eit administrasjonsutval vart vald til å leie forbundet fram mot eit ekstraordinært landsmøte tre månader etter. Desse sat i utvalet: Erik Valevatn, Arne Høie og Beryl Nygreen
1976: Oslo: Kjell Arne Bratli, Michael Stoneman, Knut T. Reinås, May Britt Grotterød, Jørn Fagerheim, Tor Øystein Olsen, Ellen Margrethe Odland.
1977: Oslo: Michael Stoneman, Ingunn Hagensen, Liv Thorstensen, May Britt Grotterød, Børge Bakken, Kjell Arne Bratli, Tove Holme, med Knut T. Reinås, Solrun Holm og Erling Folkvord som varamedlemmar.
1978: Oslo: Michael Stoneman, Solveig Wilhelmsen, Inger Christensen, Liv Thorstensen, Knut T. Reinås og Reidun Heive.
1979: Oslo: Inger Christensen, Knut T. Reinås, Liv Thorstensen, Solveig Wilhelmsen og Magnar Solbakk, med Tone M. Bjåland og Ingebjørg Riise som varamedlemmar.
1980: Landsmøte ikkje halde
1981: Sandvika, Bærum: Inger Christensen, Solveig Wilhelmsen, Ingebjørg Riise, Knut T. Reinås, Geir Aune, med Tor Olav Nygjelten og Mari Christensen som varamedlemmar
1982: Oslo: Knut T. Reinås, Mari Christensen, Geir Aune, Tor Olav Nygjelten, Lars Svenson, med Ingebjørg Riise og Tor Øystein Olsen som varamedlemmar.
1983: Solbakken Folkehøgskole, Skarnes: Knut T. Reinås, Liv Thorstensen, Geir Aune, Solrunn Mikalsen, Heidi Hitland, med Lars Svenson, og Tor Olav Nygjelten som varamedlemmar.
1984: Landsmøte ikkje halde
1985: Oslo: Lise Knudsen, Lars Svenson, Geir Aune, Berit Brandset, Morten Arna, med Berit Irgens og Tone M. Bjåland som varamedlemmar.
1986: Skaugumåsen, Bærum Tor Olav Nygjelten, Geir Aune, Berit Brandset, Mari Lid, Kaj Hejer, med Liv Thorstensen og Lars Svenson som varamedlemmar.
1987: Oslo: Tor Olav Nygjelten Kaj Hejer, Arild Nesdal, Helge Gundersen, Knut T. Reinås, med Liv Thorstensen og Tone Bjåland som varamedlemmar.
1988: Oslo: Tor Olav Nygjelten, Knut T. Reinås, Helge Gundersen, Arild Nesdal, Thrond Haugen, med Liv Thorstensen og Kaj Hejer som varamedlemmar.
1989: Oslo: Thrond Haugen, Helge Gundersen, Arild Nesdal, Knut T. Reinås, Jarle Vinje, med Tor Olav Nygjelten og Liv Thorstensen som varamedlemmar.
1990: Oslo: Thrond Haugen, Knut T. Reinås, Arild Nesdal, Helge Gundersen.
1991: Oslo: Thrond Haugen, Knut T. Reinås, Helge Gundersen, Arild Nesdal, Arne Gustavsen, med Hildbjørg Fludal og Martha Linchausen som varamedlemmar.
1992: Oslo: Thrond Haugen, Knut T. Reinås, Arild Nesdal, Kaj Hejer, med Jens Andersen og Helge Gundersen som varamedlemmar
1993: Landsmøte ikkje halde
1994: Oslo: Thrond Haugen, Jens Andersen, Arild Nesdal, Kaj Hejer, Knut T. Reinås, med Mona Ridder Nilsen som varamedlem.
1995: Oslo: Thrond Haugen, Tina R.H. Gylthe, Kaj Hejer, Arild Nesdal, Torbjørn Skardhamar, med Jens Andersen og Knut T. Reinås som varamedlemmar.
1996: Oslo: Tina R. H. Gylthe, Per-Karsten Nordhaug, Alex Molkom, Morten Nystuen, Jorunn Folkvord, med Kaj Hejer og Knut T. Reinås som varamedlemmar.
1997: Oslo: Per-Karsten Nordhaug, Jorunn Folkvord, Kaj Hejer, Knut T. Reinås, Aina Johnsen, med Tor Olav Nygjelten og Fride Solbakken som varamedlemmar.
1998: Oslo: Benedikte Naalsund, Knut T. Reinås, Kaj Hejer, Aina Johnsen, Fride Solbakken.
1999: Oslo: Knut T. Reinås, Kaj Hejer, Fride Solbakken, Øyvind Stubsjøen, Jarle Vinje
2000: Oslo: Knut T. Reinås, Kaj Hejer, Fride Solbakken, Øyvind Stubsjøen, Jarle Vinje.
2001: Oslo: Knut T. Reinås, Kaj Hejer, Fride Solbakken, Jarle Vinje, Kristin Sagberg.
2002: Oslo: Knut T. Reinås, Kaj Hejer, Kristin Sagberg, Fride Solbakken.
2003: Oslo: Knut T.. Reinås, Kaj Hejer, Fride Solbakken, Kristin Sagberg
2004: Oslo: Knut T. Reinås, Kaj Hejer, Kristin Sagberg, Inger Birgitte Thorbjørnsen, Marit Jacobsen