Ny amerikansk undersøkelse:

Tegn på tidlig cannabisbruk

Publisert 2004-06-30

Ni ulike tegn skiller skoleelever som har brukt marihuana før de fyller 15 fra dem som ikke har det, ifølge en ungdomsundersøkelse fra Maryland.

Ca. 20 prosent av Marylands 18-åringer forteller at de brukte marihuana før de var 15. Etter en analyse av data kom forskerne opp med en skala på 9 faresignaler, som kunne skille ut dem som mest sannsynlig hadde brukt marihuana fra dem som ikke hadde det. Jo flere slike faresignaler en skoleelev hadde, jo større sannsynlighet var det for at han eller hun hadde begynt å bruke marihuana tidlig. For eksempel oppga omtrent 3/4 av de 18 åringene som hadde 6 eller flere faresignaler at de hadde brukt marihuana tidlig, sammenlignet med bare 3 prosent i samme aldersgruppe som ikke hadde noen slike faresignaler. Elever med flere faretegn oppga også en større forekomst av bruk av andre illegale rusgifter, og at de hadde opplevd et større antall alvorlige problemer som skrev seg fra stoff- eller alkoholbruk.

De ni faretegnene er:

Atferd:

  • Sigarettrøyking før fylte 15 år
  • Alkoholbruk før fylte 15 år
  • 20 eller flere ubegrunnede skolefravær
  • Stoffrelatert arrestasjon
  • Alkoholrelatert arrestasjon

Holdninger/meninger:

  • Å røyke marihuana er ufarlig
  • Å røyke sigaretter er ufarlig
  • Mine foreldre syns det er OK å røyke marihuana
  • Mine foreldre syns det er OK å røyke sigaretter

Rapporten   "Warning Signs for Early Marijuana Users Among Maryland's Public School Students," vurderer hvilke implikasjoner disse funnene kan ha for forebyggingsprogrammer. Du kan lese om rapporten her.