Tips om cannabis-litteratur på Internett

Publisert 2000-06-18

Forbundet Mot Rusgift har en av de mest informative nettsidene på Internet. Nå er det også opparbeidet en egen temaside om cannabis på FMRs nettsted. Her finner du bl.a. linker til nedenstående artikler, se http://www.fmr.no/hasj/.

Hva er helsemessige og psykologiske konsekvensene av bruk av cannabis?

[link]

En ekspertgruppe, nedsatt av den australske regjeringen, har gjennomgått og vurdert den forskning som er gjort på cannabis og dens helsemessige og psykiske effekter. Den heter: "The health and psychological consequences of cannabis use - an Australian research review", 1996. FMR har oversatt en del av gruppens oppsummering av akutte og kroniske effekter generelt og i forhold til risikogrupper som ungdom, gravide, folk med særlig sårbar psyke osv, og du finner den som artikkelen "Fakta om caannabis".

WHO Project on Health
Implications of Cannabis Use

[link]

Dette er den mye omtalte WHO-rapporten som både cannabis-tilhengere og motstandere tar til inntekt for sitt eget syn på cannabis. Forfatterne, Robin Room, Susan Bondy og Wayne Hall ble i 1998 kritisert fordi de hadde sammenlignet cannabis' farlighet med farligheten ved tobakk og alkohol. Deres konklusjon var:

"Med de eksisterende bruksmønstre utgjør cannabis et langt mindre folkehelseproblem enn alkohol og tobakk i de vestlige land. ... men alkohol og tobakk utgjør store folkehelseproblemer, og cannabis' betydning for folkehelsen kan øke dersom andelen som bruker mye cannabis daglig skulle nærme seg andelen som bruker mye alkohol eller tobakk daglig."


Kan en psykose skapes gjennom bruk av cannabis?

[link]

I denne artikkelen gjennomgår Thomas Lundqvist, Leg. Psykolog & Fil.Dr. leder for Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund i Sverige de fakta som gjelder cannabis som psykoseframkallende og -utløsende faktor.

Cannabis Use and Psychosis Review

[Nedlastning i RTF-format som du kan åpne i en tekstbehandler, f.eks. Word.]

Denne artikkelen av Wayne Hall ble gjengitt i Drug and Alcohol Review, 1998, 17, 433-444. Vi gjengir den med forfatterens tillatelse.
I denne rapporten fra 1998 gjennomgår forfatteren, Wayne Hall, tilgjengelig forskning når det gjelder to hypoteser om sammenhengen mellom cannabisbruk og psykoser. Den første hypotesen er at tung cannabisbruk kan forårsake "cannabis-psykose" - en psykose som ikke ville ha inntrådt om ikke cannabis var blitt brukt. Den andre hypotesen er at cannabisbruk kan utløse schizofreni eller forverre dens symptomer.

Cannabis brukbar medisin eller middel til å flykte fra hverdagens realiteter?

[link]

I denne artikkelen gjør Thomas Lundqvist, Leg. Psykolog & Fil.Dr, leder av Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund, Sverige, en gjennomgang av de vanligste synspunktene når det gjelder cannabis som medisin, og vurderer dem opp mot tilgjengelig forskning.

"Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base"

[link]

I denne rapporten, som ble utarbeidet av Janet E. Joy, Stanley J. Watson, Jr., og John A. Benson, Jr., ved Division of Neuroscience and Behavioral Health , Institute of Medicine i 1998 på oppdrag fra den amerikanske regjering, gjennomgår forfatterne det vitenskapelige grunnlaget for å hevde at cannabis er en medisin, eventuelt for hvilke sykdommer.

Hvorfor er ikke marihuana medisin? (Mot Rusgift nr.60)

[link]

Dr. Janet Lapey, Concerned Citizens For Drug Prevention,, stilte opp i en høring i Det Hvite Hus Domstolskomite i 1997 for å dokumentere spørsmålet om medisinsk marihuana. Med tillatelse fra dr. Lapey har vi gjengitt artikkelen på både våre norske og engelske websider.

Improving the quality of the cannabis debate

[link]

I denne artikkelen i British Medical Journal (BMJ 2000; 320: 108-110 (8 January) av John Strang, John Witton, og Wayne Hall, hevder forfatterne at cannabisdebatten ofte blir forstyrret av at mediene presenterer et svart-hvitt-bilde , enten at cannabis er fullstendig harmløst i rekreasjonell bruk og derfor skulle bli tillatt, eller at rekreasjonell bruk er skadelig og at cannabis derfor bør fortsette å være forbudt.

Dette meiner vi om hasj

[link]

I denne brosjyreteksten gjennomgår Forbundet Mot Rusgift de viktigste grunnene til ikke å bruke cannabis, og de viktigste argumentene mot legalisering av cannabis

Fri hasj - nei takk!

[link]

Forbundsleder i FMR i 1997, Per Karsten Nordhaug, deltok i en debatt i Klassekampen, hvor Ole Eirik Håtun skrev en kronikk med tittelen "Fri hasj - ja takk." I denne artikkelen tar Nordhaug et oppgjør med de viktigste argumentene som ble framført for avkriminalisering av hasj.

Narkotika - miljøbevegelsen må rydde i eget hus

[link]

Miljøpartiet De Grønne lanserte i valgkampen 1997 legalisering av cannabis som valgkampsak, uten at de hadde stor suksess med det. Daværende leder i FMR, Per Karsten Nordhaug, tok i dette avisinnlegget opp motsetningen mellom å være for miljøvern og samtidig være for den helsemessige og sosiale forurensning som cannabis representerer.

Cannabis och farlighet

[link]

I denne artikkelen gjennomgår Thomas Lundqvist, Leg. Psykolog & Fil.Dr, leder for Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor, Lund, Sverige, hvordan man skal vurdere cannabis' farlighet, sammenlignet med andre rusgifter, og i hvilke situasjoner og for hvilke personer det er spesielt risikabelt.

Hasjbruk i Norge: Det trengs solidaritet

Det er ressurssterke personer som går foran i å eksperimentere med hasj, men det er de svake som følger etter og får de store belastningene, skriver Willy Pedersen, ved Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA), som har fulgt narkotikaforskningen i Norge i mange år.
(Artikkelen var lagt ut under Aksjonsuka Mot Narkotika i 1997, men ligger ikke lenger på nett)

Industrial Hemp in the United States: Status and Market Potential

[link]

The United States Department of Agriculture har i januar 2000 publisert en rapport om hamp for instustrielle og jordbruksmessige formål i USA. På bakgrunn av at Canada har tillatt hampedyrking for industrielle formål har det også blitt reist krav om en tilsvarende tillatelse i USA. Forfatterne har gått igjennom etterspørselen etter hampeprodukter i USA når det gjelder fibre, spesielt til tekstiler og frø til matformål, og har konkludert med at markedet er meget begrenset.

Alminneliggjøring som strategi (Mot Rusgift nr. 63)

[link]

I denne artikkelen ser Stig Erik Sørheim på hvordan butikkjeden Body Shop lanserer sin nye kroppspleieserie "Hemp" hvor cannabisbladet ble brukt i markedsføringen av produktserien. At Body Shop-kjedens grunnlegger, Anita Roddick, har gjort seg til talsmann for legalisering av hasj og marihuana, gjør saken enda mer pikant. Men er dette virkelig noe å hisse seg opp over?

"En guide for deg som vil slutte med hasj"

[link]

Denne guiden er utarbeidet av Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Lund, Sverige (september 1998). Den norske utgaven er oversatt og utgitt i Norge av Borgestadklinikken kompetansesenter.

Denne guiden hjelper deg som seriøst vil slutte med hasj - og som trenger hjelp til dette.

Kommentarer til Nomes tett på nett

[link]

Våren 1997 gikk NRK-kjendisen Petter Nome ut med et utspill om å legalisere Narkotika. Han ble da invitert til å besvare spørsmål fra VGs lesere i "Tett på nett" den 2. mai. FMR gjennomgikk Petter Nomes utspill, og sendte ut denne pressemeldingen, hvor de vanligste argumentene for legalisering blir kommentert.