Uforsvarlig utskrivning av heroinerstatning

Publisert 2002-12-22

Bergens-avisen melder at flere leger i Hordaland har forskrevet heroinerstatningsmiddelet buprenorfin til pasienter som ikke på forhånd var heroinavhengige. Resultat: Fler nye tilfeller av heroinavhengighet.
Bergensklinikken har i den siste tiden fått inn tre nye pasienter som har fått forskrevet buprenorfin som medisin fra en og samme lege i påvente av behandling, og som har utviklet heroinavhengighet. Fylkeslegen er alarmert. Les artikkelen i Bergensavisen her.

Fylkeslegen er på vakt, og kjenner til at slike medisiner blir forskrevet ureglementert, kan du lese her i BA. Politiet melder at slike tabletter også selges på det svarte markedet, kan du lese her i BA.