Nye LAR-retningslinjer:

Utsatt til 2008

Publisert 2006-10-25

Nye retningslinjer for LAR ble for 2 år siden varslet iverksatt fra 2007. Nå varsler Sosial- og Helsedirektoratet at retningslinjene blir utsatt til 2008. Men de har lagt ut en "kladd" på nettet.

– Beslutningen om å utsette datoen for mulig iverksettelse er gjort for at lovarbeidet og retningslinjearbeidet skal gå parallelt, forteller Martin Blindheim, seniorrådgiver i SHdir og sekretær for arbeidsgruppa for retningslinjene til tidsskriftet Rus og avhengighet.  Med lovarbeidet sikter han til en forskrift om hvordan pasientrettighetsloven skal gjøres gjeldende for LAR-pasienter som Helse- og omsorgsdepartementet må få Stortingets godkjenning.

Fordi det blir lenge til nye retningslinjer blir satt i verk, og fordi den nåværende ordningen innebærer at LAR idag ikke er fullstendig koordinert med den øvrige avhengighetsbehandlingen i spesialisthelsetjenesten, har arbeidsgruppa lagt ut en "kladd" på nettet, med utkast til retningslinjer. Du kan lese en melding om dette her, og selve kladden her

Vi går ut fra at gruppen også vil være mottakelig for synspunkter, og oppfordrer folk om å komme med innspill.