Veiledninger og anbefalinger

Her vil du finne veiledninger og anbefalinger rundt medikamentassistert rehabilitering.

Beste tilgjengelige kunnskap og praksis
Nasjonale retningslinjer for gravide i LAR og oppfølging til skolealder
2013-10-31

Dette er oppdatert kunnskap nå, som erfarne behandlere finner hensiktsmessig.  Media har dramatisert situasjonen på en måte som ikke er til hjelp.

Nasjonale anbefalinger fra LAR-Øst.
Her vil du finne lenker til anbefalinger og veiledere rundt metadonassistert rehabilitering, utarbeidet av LAR ØST/MARIO, nasjonalt kompetansesenter for legemiddelassistert rehabilitering og fra Sosial- og helsedirektoratet.