Observasjoner og erfaringer med rusgiftbrukere og hjelpeapparat

Blogger utfra frivillig innsats i Nygårdsparken

2013-10-27

Riktige og nok tiltak etterlyses for å spare lidelse

Undersøkelse om unge i åpne rusmiljøer i Oslo


2013-09-24

Fire krav som er er vanskelige å oppfylle for lavterskelpasienter i ROP

Tillit-Effektivitet-Registrering-Kompetanse

2013-05-11

Folk som har problemer pga rusgifter og psykiatri klarer ofte ikke det som kreves for å ha nytte av lavterskeltilbudet ROP(rus og psykiatri). Sosiolog Marit Edland-Gryt i SIRUS har fulgt ROP-brukere over tre år og oppsummerer med "De fire tersklene"


Sprøyteutdeling:

Er den HIV-forebyggende effekten overdreven eller ikke-eksisterende?


2006-11-04

Ellen J. Amundsen ved SIRUS har publisert en lederartikkel i det internasjonale forskningstidsskriftet, Addiction, som er kritisk til sprøyteutdelingens forebyggende effekt i forhold til HIV og Hepatitt C. Mange av forskningsoversiktene, bl.a. den fra WHO, har store metodemessige svakheter, påpeker hun.