Hva skjedde i NSUA/FMR 1967 -1969

Publisert 2005-10-01

Landsmøte på Ås i 1967

Her ble Gunnar Sørbotten valgt til forbundsleder. Med seg i styret fikk han: Ragnvald Falkenér Bertheussen, Baard Sund og Stein Berg, med Ole Brubakk, Svein Ole Sæther og Åsne Digranes som varamedlemmer.

1969

Landsmøtet i 1969 ble holdt på Sørmarka utenfor Oslo 27.-28. september. 53 deltakere. 19 representanter fra 7 lag og 2 distrikt. Gjester: Kenth Karlsson og Rolf Bromme fra SSUH, Birthe Johnsen fra NGU og æresmedlem, Trygve Laake.

Bø 1969

NSUA fikk en ny giv i studieaktivitet i 1969. Her fra et kontakt- og stiftingsmøte på Bø gymnas i 1969.

På landsmøtet forelå bl.a. forslag til ny formålsparagraf, hvor man gikk bort fra en utopisk målsetting om et alkoholfritt samfunn til en målsetting om å forebygge og minske skader som framkommer ved bruk av rusgifter. Dette ble vedtatt. For øvrig ble hele forbundsloven revidert og modernisert på dette landsmøtet. Styret hadde i foregående landsmøteperiode uttalt seg for boikott av EM i Athen, på grunn av juntastyret der. Dette hadde strengt tatt intet med NSUAs formål å gjøre, men landsmøtet ga likevel sin fulle tilslutning til uttalelsen.

Landsmøtet valgte Ragnvald F. Bertheussen til forbundsleder. I styret fikk han med seg: Stein Berg, Rolf Tryggestad, Ragnhild Sælthun, Viggo Jørgensen, Per Bakken og Per Fredheim, med Mildrid Nesheim, Rolf Foss og Reidun Marthinsen som vara.

I forbindelse med landsmøtet ble forbundets 65-årsjubileum feiret. Festtalen ble holdt av lektor Bjørn Stigum, mens Kenth Karlsson fra Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbund og Birthe Johnsen fra Norges Godtemplar Ungdomsforbund hilste fra sine organisasjoner. Æresmedlem, Trygve Laake ga spredte glimt fra NSUAs tidligste år, og uttrykte sin glede over å få være sammen med dagens NSUA-itter for å feire jubileet. Kveldens underhold-ning ble besørget av Ragnhild Sælthun, Rolf Bromme, Knut T. Reinås, Per Fredheim og Per Jon Odeen. (F-Nytt nr. 6/69)

NSUAs nye formålsparagraf lød:

"Norges Studerende Ungdoms Avholdsforbunds virksomhet har som mål:

  • å forebygge og minske skader som fremkommer av
  • avhengighetsskapende stoffer
  • å utvikle sosial ansvarsfølelse, og
  • å spre ideen om totalt avhold fra alkohol
  • og andre rusgifter"

Det eksterne medlemsbladet som på det tidspunktet het F-Nytt (Forbundsnytt) og kom ut som offsettrykt A-5 blad finnes det noen eksemplarer av.

I nr. 4 rapporteres det fra Sosialt Studiekurs, hvor bl.a rådmann Bjørn Skau innledet om "Sosialpolitikk i framtida", mens direktør i Edruskapsdirektoratet, Sigurd Birkelund innledet om "Framtidssamfunnet, hvordan vil det se ut?". Forfatteren Kåre Holt holdt to forelesninger, en om "President Masaryk, den første president i Tsjekkoslovakia", og om "Skoltefolket". Sosialkurator Thomas Løken holdt foredrag om "Møter med unge narkomane".

I nr. 2-69 rapporteres det fra laga: NSUA-laget "Stella" ved Firda Gymnas, Sandane, melder om valg av nytt styre. Rune Hetle er formann, og har med seg: Georg Heggelund, Olav Nedrebø, Jørn Kleiva, Aud Kari Steinsland og Anne Nesdal.

Levanger NSUA-lag ved lederen Henry Liamo, rapporterer om god virksomhet, bl.a teatertur til Trondheim.

NSUA-laget Vilje ved Molde Gymas melder om 13 nye medlemmer i en vervekampanje. Studentavholdslaget i Oslo rapporterer om at nye plakater er produsert med "Folkereisning mot rusgiftene" og "Bryt drikkepresset" som slagord.

Studentavholdslaget i Trondheim annonserer at det skal være stiftingsmøte torsdag den 13/2, med forbundslederen tilstede.

På Bø i Telemark ble det etablert en ny NSUA-gruppe med 7 medlemmer.

NSUA-laget "Hugheil" på Voss landsgymnas rapporterer om stor aktivitet og nytt styre. I dette styret err Jan Erik Matre formann, og har med seg Kjell Ingvald Matre, Per Jon Odeen, Birgit Odeen og Inghild Helland.

Levanger NSUA-lag dokumenterte for øvrig stor aktivitet dette året gjennom å gi ut to egenproduserte, offsettrykte aviser. I tillegg til informasjon om lagets program, som omfatter både møter, teaterturer og kursvirksomhet, informeres det også om lagets styre, som høsten 1969 besto av Gunnar Bækken (formann), Erling Lunnan, Asbjørn Kolberg, Reidun Åbotnes, Berit Asphjell og Eilif Due.