Ny, dansk forskningsoversikt:

Behandling av fengslede stoffavhengige gir positiv effekt

Publisert 2007-02-27

Narkotikaavhengige fengselsinnsatte kan få redusert tilbakefallstendensen til kriminalitet med opp til 20 prosent dersom de mottar avhengighetsbehandling under soning. Dette viser en Campbell forskningsoversikt.

Det er imidlertid stor forskjell på hvordan ulike behandlingstyper virker, både når det gjelder å unngå gjentatt kriminalitet og fortsatt stoffbruk.
Forskningsoversikten ser på fire typer behandling:
Terapeutiske samfunn har en positiv effekt i forhold til både å få de innsatte ut av kriminalitet og stoffbruk.
Rådgivningsprogrammer reduserer bare tilbakefall til kriminalitet, men virker tilsynelatende ikke like godt på alle typer kriminelle.
Andre former for behandling (substitusjonsprogrammer (for eksempel metadonbehandling) og de s.k. ”boot camps” (leire med militært preget treningsprogram – populært i USA) ser ikke ut til å ha begrense stoffavhengige straffedømtes tilbakefall til kriminalitet.
 
Det må imidlertid legges til at rapportering om evalueringsresultatene fra substitusjonsbehandling baserer seg på få og små studier, og at resultatene fra terapeutiske samfunn i stor grad baserer seg på funn fra Hierarkiske terapeutiske samfunn, og ikk i så stor grad på den mer demokratiske utgaven som er mest utbredt i Europa.
 
Du kan lese mer om denne oversikten her.
 

Du kan lese mer om en undersøkelse om behandling i rusmestringsenhetene i norske fengsler her.