NIDA:

Avhengighet og samtidig forekommende mentale lidelser.

Publisert 2007-03-16

Så mange som 6 av 10 stoffbrukere har også minst ett psykisk problem. Forskning viser i økende grad fordelen ved å studere og behandle samtidig forekommende forstyrrelser sammen, med både medisiner og atferdsorientert terapi, skriver NIDA-direktør, Nora D. Volkow, i februarutgaven av NIDA notes.
Mønstrene for tobakksrøyking belyser den iøynefallende relasjonen mellom avhengighet og psykisk sykdom. Mentalt syke personer er omtrent dobbelt så ofte røykere som andre mennesker. Og selv om de omfatter anslagsvis 28 prosent av befolkningen, konsumerer de omtrent 44 prosent av alle de forbrukte sigarettene ifølge en ny US-undersøkelse. Røykefrekvensen er spesielt høy – 75-95 prosent – blant personer med schizofreni. Å kombinere bupropion (Wellbutrin eller Zyban) for nikotinavhengighet med skreddersydd atferdsterapeutisk røykesluttsbehandling kan legge en demper på røyking hos schizofrenipasienter, og å kontrollere schizofrenisymptomene bidrar til å redusere røykeintensiteten og nikotinavhengigheten.
 
Årsaken til at avhengighet og andre mentale forstyrrelser så ofte sammenfaller er ikke fullt klarlagt. Epidemisk forsking indikerer at hver av dem kan bidra til utviklingen av det andre problemet. Barn og unge med psykiske problemer (ADHD) og lærevansker – har en større risiko for å begynne med stoffbruk enn andre unge. Det er klarlagt at stoffbruk tidlig i livet kan øke risikoen for psykiske problemer eller framskynde utbrudd av psykisk sykdom. NIDA-støttede forskere bruker bildediagnostikk (neuroimaging), analyse av arveanlegg (genotyping) statistisk modellering og andre verktøy for å analysere samspillet mellom risikofaktorer i utviklingen av slike forstyrrelser.
 
Forskningen har frambragt noe praktisk hjelp og gir løfter om mer. Atskillige undersøkelser viser at tidlig diagnose og behandling av ADHD reduserer risikoen for stoffbruk i ungdomstiden, og NIDA finansierer forsking for å avgjøre om tidlig behandling av andre psykiske lidelser kan innebære tilsvarende fordeler. Å ta tak i stoffbruk tidlig kan tilsvarende forebygge utbrudd av eller forbedre sluttresultatet av psykiske sykdommer. Skreddersydde utgaver av utprøvd atferdsbehandling – for eksempel kognitiv atferds- og motivasjonsøkningsterapi – er tilgjengelige for klinikere som arbeider med stoffbrukere med psykiske problemer. 
 
NIDAs Clinical Trials Network har begynt å rekruttere pasienter til en stor undersøkelse for å prøve ut om behandling av ADHD kan forbedre resultatet når det gjelder forekomst av stoffbruk hos voksne som har begge typene problemer. Vi støtter også undersøkelser på integrert behandling av avhengighet og posttraumatisk stress-syndrom (PTSD) og forholdet mellom stress-relaterte tilstander og stoffbruk.
 
Effektive forskningsbaserte intervensjoner er tilgjengelige for pasienter med avhengighet, depressiv lidelse og visse andre samtidig forekommende forstyrrelser. Studier av grunnårsakene til disse forstyrrelsene, felles risikofaktorer og potensielle intervensjonsmåter vil gjøre oss bedre i stand til å yte bedre tjenester til det store antallet pasienter, hvor stoffbruk bare er en del av problemet.
 
NIDA Notes Vol. 21, No. 2 (February 2007)