Litteraturhuset i Oslo 20. november kl. 18.00

Nye medikamenter i LAR?

Publisert 2019-11-12

Bayer_Heroin_bottle

Mange er bekymret for de opioidavhengige som ikke er i Legemiddelassistert rehabilitering, LAR. Noen tenker at flere medikamenter er en løsning.

Regjeringen har bestemt at det skal gjennomføres et prøveprosjekt med heroin som et alternativ/supplement til de nåværende medikamentene.
Det har vært gjort forsøk med langtidsvirkende naltrekson og buprenorfin, som en annen mulighet.

Onsdag den 20. november kl. 18.00 arrangerer Forbundet Mot Rusgift et informasjonsmøte om disse to tiltakene på Litteraturhuset i Oslo.

* Langtidsvirkende naltrekson og langtidsvirkende buprenorfin
som behandlings- og overdoseforebyggende strategi v/forsker Lars Tanum, Ahus 

* Prosjekt med heroinassistert rehabilitering - hva er statusen og planene
for prosjektet nå og hvordan skal det evalueres? v/forsker Thomas Clausen, SERAF

Sted: Litteraturhuset i Oslo
Tid: Onsdag den 20. november 2019 kl. 18.00

Enkel servering
Gratis inngang