Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk

Undersøkelsen russ og rusgift - her finner du rapporten

Publisert 2003-04-29

En undersøkelse om livsstil og russefeiring blant elever i videregående
skole.

Her følger resultatene av en landsomfattende undersøkelse som Norsk Gallup og Lynx Communications har gjennomført på oppdrag av Forbundet Mot Rusgift blant vel 4000 avgangselever fra russekullet 2002/2003.

Her kan du laste ned rapporten i PDF-format (4,25 Mb)

Her kan du laste ned rapporten i PowerPoint (450 Kb)

Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.