Fakta om kokain

Kokain er et naturlig sentralstimulerende stoff som finnes i bladene på kokabusken. Kokainrushet er oppkvikkende og gir en følelse av energi og styrke, men stoffet har negative psykiske ettereffekter og kan være farlig i bruk.

Akutte virkninger

Effekten avhenger av hva man forventer, hvor mye man har prøvd før, hvor rent kokainet er, hvor mye man tar, hva slags setting det tas i, og om man sniffer, røyker eller injiserer. Kokain er sentralstimulerende (oppkvikkende). Virkningen kommer straks etter inntak og er intens og kortvarig, vanligvis 15-60 minutter. Kokainsniffere tar gjerne en ny dose hver halvtime i flere timer. Crackrøyking gir sterkere rus enn sniffing, men effekten avtar etter ti minutter.

Rusen eller rushet gir følelse av energi, oppstemthet og våkenhet. Kokainbrukeren kan bli pratsom, rastløs, opphisset, aggressiv, engstelig eller panisk. Man glemmer at man er sulten eller trøtt, og den seksuelle lysten øker. Noen blir også kvalme og opplever kramper i kroppen. Rushet har en kraftig effekt på hjerte og blodkar. Blodkarene kan trekke seg sammen så kroppen ikke får det oksygenet den trenger. Det kan føre til indre blødninger, særlig i blodkar som er svake fra før, og hindre oksygen i å nå hjernen. Resultatet kan være hjerneslag og hjerneblødning. Blodtrykksøkningen får hjertet til å slå fortere og kan utløse epilepsilignende hjertekramper.

Virkninger av gjentatt bruk

Kokainbruk gir biokjemiske forandringer i hjernen som ser ut til å ha sammenheng med sterke depresjoner og endringer i sinnstilstanden. Hvis mye kokain er lagret opp gjennom flere gangers inntak, følger en fase med utmattelse, depresjoner, urolig søvn og sultfølelse. Kroniske kokainbrukere kan bli irriterte og mistenksomme og har vanskelig for å sove. Permanente depresjoner og mentale lidelser kan følge langvarig bruk. Den langsiktige effekten på menneskehjernen er fortsatt usikker.

Organskader i hjernen eller hjertet skjer på grunn av blødninger, slag og infarkt under rus. Jo flere ganger man bruker kokain, desto flere sjanser blir det for en rus hvor noe går galt. Menn kan utvikle impotens i løpet av forholdsvis kort tid. Kokainsniffing kan etse vekk deler eller hele neseveggen.

Avhengighet

Avhengighet kan utvikle seg raskt, og brukeren undervurderer nesten alltid risikoen for det. Avhengigheten er først og fremst psykisk, og skyldes suget etter stoff, men også de ubehagelige abstinensreaksjonene når man ikke tar nye doser. For å dempe abstinens eller kraftige virkninger av kokainrus er det vanlig å avreagere med alkohol, hasjrøyking eller beroligende medikamenter. Det er derfor stor fare for å utvikle blandingsmisbruk.

Kilder

Sosial- og helsedirektoratet avdeling rusmidler - Fakta om rusmidler