Argumentasjon vedrørende legalisering

FMRs leder på organisasjonens 1. mai-arrangement

Oppgjør med avkriminaliserings-tankegangen

2018-05-01
1

Når politikerne går inn for avkriminalisering av narkotika, har de ikke tatt høyde for at FNs narkotkakonvensjoner uttrykkelig står i motsetning til dette, sa FMR-leder, Knut T. Reinås, på FMRs 1. mai-arrangement. Også FNs barnekonvensjon har bestemmelser om at barn har krav på å vokse opp i et narkotikafritt miljø. Nå må de mange som er mostandere av legaliseringstankegangen samle seg, før politikerne fjerner seg fullstendig fra folkets beste i narkotikapolitikken. FMR hadde, sammen med Ungdom Mot Narkotika også en fyldig seksjon i LOs 1. mai-tog i Oslo. Reinås' tale gjengis nedenfor.


Innlegg i Klassekampen den 16. august 2016

Legaliseringsbevegelsens klamme hender


2016-08-23

I Klassekampen den 12. august ble jeg ved navns nevnelse angrepet av leder for NORMAL i Bergen, Trond Wathne, under overskriften "Avholdsbevegelsens klamme hånd".
Derav overskriften på mitt svarinnlegg, som kom på trykk i Klassekampen den 16. august.. Min overskrift ble for lang for Klassekampen, som endret den til "Hersker og offer". Da Klassekampen ikke legger ut debattinnlegg på nett, legger jeg derfor mitt svarinnlegg ut i denne bloggen.


Noe har vi opplagt gjort riktig, understreker hun

ACTIS generalsekretær argumenterer godt for fortsatt forbud

2014-07-13

FMR kan bekrefte at det er mye kunnskap bak argumentasjonen


Concerns that must be addressed

Five points to consider when writing about cannabis and legizlation


2014-05-18

FMRs leder Knut Reinås imøtegår Minerva-kritikk

Bør vi legge til rette for et enda større rusgiftproblem?

2014-03-12

Noe om utfordringer og bakgrunnen for FMRs standpunkter

1.mai-tale fra Knut Reinås, leder i FMR


2013-05-01

Innlegg i rusgiftdebatten .. etterlyser faglighet og resultatbevissthet i politikken

2013-03-20

Oslo AP og Oslo Høyre:

Avviser heroinutdeling


2008-04-16
Jan Bøhler, leder i Oslo Arbeiderparti, avfeier Venstres forslag om heroin på resept i Oslo, og dermed sin nestleder Beate Svenningsen, som har støttet forslaget. Bøhler får følge av byrådsleder Erling Lae (H).
Også Forbundet Mot Rusgift stiller seg avvisende til forslaget.

Debattmøte på Blindern:

Interessant debatt på FMRs møte om narkotikapolitikkens framtid

2005-10-24

Onsdag 19. oktober 2005 klokka 18:15 arrangerte FMR et debattmøte på Blindern i Oslo i forbindelse med Aksjonsuka Mot Narkotika.


Høring:

Drug Courts - Forslag om dom til alternativ soning for stoffavhengige


2004-10-26
Et forslag om en prøveordning med alternativ straffereaksjon for rusgiftavhengige som har begått gjentagende narkotikarelatert kriminalitet blir nå sendt ut på høring. Dommerledet narkotikaprogram (DN) blir den norske betegnelsen på tiltaket. FMR er høringsinstans og skal avgi uttalelse innen 1. desember.


Thoresen i LMS:

- Forelegg ved narkobeslag gir gale signaler

2004-09-26
Generalsekretær Jan Erik Thoresen i Landsforeningen mot stoffmisbruk er livredd signaleffekten dersom et forslag om forenklede forelegg ved narkobeslag vinner gehør.

Landsforbundet mot stoffmisbruk ut mot Oslo AP:

- Uvitenhet i entusiastisk utfoldelse


2004-09-13
Hva skal man gjøre med stoffbrukerne i Oslo sentrum? Oslo AP v/Trond Jensrud har foreslått et åpent værested i sentrum, hvor det kan omsettes og brukes illegale stoffer. Jan Erik Thoresen i LMS tar kraftig til motmæle.

Sosialistisk Ungdom:

-Boikott hasjmarsjen!

2004-04-26
1. mai planlegger Normal å arrangere "hasjmarsj" gjennom noen byer i Norge. Deres krav er at Norge skal legalisere hasj og marihuana. Sosialistisk Ungdom oppfordrer til boikott.

Narko-debatt:

Foreslår gratis heroin


2003-10-19
Oslo Unge Høyre-leder Nikolai Astrup gikk inn for gratis heroin på Narkotikapolitiforeningens høstkonferanse.
Men han ville ikke svare på om han mener vi bør avkriminalisere hasj. Harald Nesvik (Frp) kom også i forklaringsposisjon når temaet sprøyterom kom opp.


Aksjonsuka mot narkotika

Dop føkker med hue ditt

2003-10-13
«Dop føkker med hue ditt! Drit i dop - ikke i livet» er temaet for årets Aksjonsuke mot narkotika som finner sted 13. til 18. oktober. Målgruppen er ungdom i alderen 15-18 år.


Regjeringen vil styrke barns rettsvern


2003-03-24
Regjeringen har fremmet forslag om å gjøre FNs barnekonvernsjon til en del av norsk lov. Dermed sikres også barn retten til å vokse opp i et narkotikafritt miljø

Kronikk i Folket

Skadebegrensning humant eller hjerterått?

2003-02-28
I denne kronikken vurderer styreleder i Actis, Dag Endal muligheter og begrensninger i skadereduksjonsstrategien. Skadereduksjon er ikke noen enkel snarvei til løsning av alkohol- og narkotikaproblemene. Og slett ikke noe alternativ til forbruksreduksjon.

Narkotikamotstander truet av medelever


2003-02-20
En 15 år gammel ungdompolitiker flere ganger blitt truet og angrepet av medelever ved Moland ungdomsskole.

En verdig narkotikapolitikk

2002-09-03
Narkotikapolitikken har vært debattert sommeren 2002, også i Dagsavisen, under den synsvinkelen at narkotikapolitikken er forfeilet, overdosedødsfallene øker, og alt går den veien høna sparker. I virkeligheten har vi lavere utbredelse av narkotikabruk enn de fleste andre vestlige land, overdosedødsfallene i Oslo er nå på sterk retur, og det er politisk vilje til å satse økonomisk på både behandling og livreddende tiltak.

Svensk aksjonsplan mot narkotika


2002-08-26
Den nye svenske narkogeneralen, Bjørn Fries, har nettopp lagt fram en ny narkotikapolitisk aksjonsplan, kalt "AKTIONS PLAN 2002 för narkotikapolitisk mobilisering och samordning". Her skal svenskene over en 3-årsperiode bruke 325 millioner i friske penger for å motvirke det økende narkotikaproblemet man også opplever i Sverige, deriblant 40 millioner til en egen storbysatsning.

Helt uaktuelt å legalisere narkotika

2002-03-05
Straffelovkommisjonen har lagt fram et forslag om å legalisere narkotika."Avkriminalisering av bruk av narkotika er helt uaktuelt for denne regjeringen. Denne regjeringen vil motvirke enhver legalisering av narkotika. Dette er også presisert i Sem-erklæringen, sier Odd Einar Dørum". A

Kronikk i Klassekampen

En narkotikapolitikk til venstre


2002-02-19
"Vi har alle venner som sitter på sukkenes bro og derfor forstår vi ikke Reinås' nulltoleranse", skriver Stein Lillevolden i Klassekampen den 2. September. Det må være tillatt for Lillevolden å gi uttrykk for den forvirring som hersker i hans sinn, men han bør ikke automatisk gå ut fra at denne tilstanden også deles av alle andre.

Presseutspill fra FMR

Dagbladet og dopet

1998-10-07

Dagbladet har nettopp startet en reportasjeserie med tittelen "dropp dopet". I formen er det en holdningskampanje som advarer mot bruk av narkotika. Men fokuseringen på heroin og håpløshet, og påstandene om en mislykket narkotikapolitikk skaper grunnlag for Dagbladets skjulte dagsorden, nemlig ønsket om en liberalisering av narkotikapolitikken, skriver Forbundet Mot Rusgift i denne uttalelsen.


Kommentarer til Nomes tett på nett i VG 2. mai 1997


1997-05-02

I denne artikkelen gjennomgås en del av grunnlaget for Petter Nomes utspill om legalisering av narkotika.


Kronikk i Klassekampen

Fri hasj - nei takk!

1997-03-02

På vegne av forbundsstyret i Forbundet Mot Rusgift svarer forbundsleder Per Karsten Nordhaug her på Ole Eirik Håtuns kronikk i Klassekampen 18. februar 1997.


Fører en tillatende narkotikapolitikk til økt segregering?


1997-02-18
Narkotikakontroll er et kostnadskrevende og kontroversielt tema for en regjering. I tider med økende stoffbruk og minkende ressurser er risikoen stor for at regjeringene i flere land ikke makter å opprettholde narkotikakontrollen.

Kronikk i Aftenposten

"Den ecstatiske bløff og fare"

1997-01-17
Ecstasy-varianten MDMA tilhører en ny generasjon narkotiske stoffer tilpasset et stort marked, nå tilgjengelig til massemarkedspriser. Derfor kan MDMA få større konsekvenser enn alle andre illegale, psykoaktive droger.

Hasj er hovedspørsmålet


1997-01-01
Narkotikaliberalismen i deler av Europa har også fotfeste i Norge, sier Per Karsten Nordhaug, leder i Forbundet Mot Rusgift i et nyttårsintervju.

Dette meiner FMR om hasj

1996-09-15
Det svirrar mange slags rykte om stoffa hasj og marihuana. Nokre av oss har kameratar som har prøvd desse stoffa, og som dermed trur dei veit mye om dei. Eigentleg er det svært få som veit noko særleg om dei. FMR, som har rusgiftspørsmålet som spesielt arbeidsfelt, har samla inn ein del røynsle og lesi ein del av det som vitskapen i dag er kommi fram til når det gjeld hasj og marihuana.

Narkoliberalisme i NRK


1996-08-21
Tirsdag 20. august 1996 sendte NRK1 det første av 2 TV-programmer som angriper den restriktive norske narkotikapolitikken og tar til orde for en liberal legalforskrivning, ikke bare av metadon, men også av heroin.