Bakgrunn for legalisering

Tirsdag 8. oktober kl. 18.00 i Kristiansand:

Avkriminalisering/ legalisering av narkotika – hvor lurt er det?

2019-10-04
©PHOTOPQR/LA PROVENCE/MAGNIEN PatriceIllustration sur la consommation de drogue douce chez les jeunesUn adolescent fumant un joint de cannabis devant un lycee

Innledning til debatt ved Knut T. Reinås, sosiolog og leder i Forbundet Mot Rusgift.


FMRs årsmøte 17. mars

Avkriminalisering av narkotika – ikke veien å gå


2018-03-19
Cannabispåvirket kjøring

FMRs årsmøte i helga rettet en uttalelse til statsminister Erna Solberg, justisminister Sylvi LIsthaug og helseminister Bent Høie, hvor det blir advart mot å slå inn på en avkriminaliseringsretning i narkotikapolitikken. Det vil både være i strid med FNs narkotikakonvensjoner og med FNs barnekonvensjon. Forslaget om å føre ansvaret for narkotikapolitikken over fra justis til helse bygger dessuten på den misforståelse at alle narkotikabrukere er behandlingstrengende.


Flere argumenter for legalisering viser seg dårlig begrunnet

Artikkel i Dagbladet om cannabis-relaterte skader i Colorado

2015-01-06

Da Colorado legaliserte cannabis, gikk andelen dødsulykker med cannabispåvirkede førere opp


Critical concerns from EURAD (Europe Against Drugs)

Legalization in Colorado


2014-02-12

SIRUS:

Ny rapport om narkotikasituasjonen i Norge

2006-12-20
SIRUS presenterer ny rapport som oppsummerer de viktigste trekkene ved narkotikasituasjonen i Norge. Utbredelsen av illegale narkotika ser ut til å være stabil, men det er færre sprøytebrukere og færre dødsfall.


Ny undersøkelse:

Bruk av Khat i Norge


2006-10-06
Bruk av khat er et mye mer sammensatt problem enn det som hittil har kommet fram i media, hevder forsker Tore Gundersen ved NOVA. Det er ikke så mange problembrukere av khat, men for dem er imidlertid de sosiale og helsemessige konsekvensene store.

HIV-forebygging

Sprøyteutdeling til stoffbrukere mindre effektivt enn antatt

2006-06-29
SIRUS-forskeren, Ellen Amundsen har sett på ulike måter å forebygge smitteoverføring hos stoffbrukere.
I Juli-nummeret av tidsskriftet Addiction sammenlignes sprøyteutdeling med andre smitteforebyggende metoder, og pekes på viktige feilkilder i den forskning som sprøyteutdelingen har vært basert på.

Ny nederlandsk studie:

Sammenheng mellom hasjbruk, kriminalitet og aggressiv atferd.


2006-02-01
En ny studie fra Trimbos-instituttet i Nederland viser at det er en sterk sammenheng mellom hasjbruk og forekomst av kriminalitet og aggresjon blant ungdom.

Nils Bejerot:

Narkotikapolitisk pionér - nå på nettet

2005-12-18
Nils Bejerot - sosiallege og psykiatrisk konsulent for Stockholmspolitiet til sin død i 1988 - og omstridt narkotikapolitisk foregangsmann - har nå fått de fleste av sine bøker og noen av sine filmede forelesninger lagt ut på Internett.

Årsrapport fra EMCDDA:

Kokainbruken øker i Europa


2005-11-28
Kokain utgjør en vesentlig del av narkotikabildet i Europa, rapporterer EUs narkotikabyrå, EMCDDA i sin Årsrapport for 2005 om narkotikasituasjonen i Europa.

Ny prisundersøkelse narkotika:

Heroinprisen minker - forbruket øker

2005-11-27
Statens Institutt for Rusmiddelforskning, SIRUS har gjennomført nesten 4000 intervjuer med tunge rusgiftavhenige i en langtidsundersøkelse om forbruk, finansiering og priser på illegale rusgifter.

Røyka marihuana på scenen:

FMR med kritikk av Snoop Dogg


2005-07-08
Hip hop-artisten Snoop Dogg skapte store overskrifter da han røykte marihuana på scenen i Kristiansand. Nå krever Forbundet Mot Rusgift at politiet tar affære.


Ecstasy:

-Ingen motgift mot overdose

2005-07-07
Ved overdoser av ecstasy finnes ingen motgift. Det eneste legene kan gjøre er å behandle symptomene som oppstår. Ei 18 år gammel jente fra Trondheim døde nylig etter å ha tatt ecstasy. Politiet advarer nå mot en spesiell type ecstasy som de mener er ekstra sterke.

Ny FN-rapport:

Narkotikasituasjonen i verden 2005


2005-07-02
FNs årsrapport om narkotikasituasjone i verden "World Drug Report 2005" er offentliggjort. 160 millioner mennesker bruker nå cannabis årlig.

Folkehelseinstituttet:

Spyttprøver god nok testmetode for rusgiftpåvirkning

2005-05-04
Ved laboratoriene kan man nå påvise legemidler og rusgifter i spytt, helt ned i svært små konsentrasjoner. Utviklingen kan føre til at blod- og urinprøver i større grad kan erstattes av spyttprøver ved rusgift-testing på arbeidsplasser, i fengsler og institusjoner.

FNs narkotikakontrollbyrå:

Nederland strammer inn cannabispolitikken


2005-03-16
Nederlands regjering strammer nå inn politikken overfor hasj og marihuana. Antallet coffee-shops mer enn halvert. I et regjeringsnotat heter det at cannabis ikke er ufarlig hverken for individer eller samfunn.

Wien:

FNs Narkotikakommisjons 48. sesjon

2005-03-08
I dag begynte FNs narkotikakommisjons 48. sesjon i Wien. Her vil det utkjempes nye slag mellom narkotikaliberalere og folk med mer restriktive holdninger.

Testing:

Påvisning av rusgifter i urin


2005-02-09
En artikkel i Legetidsskriftet drøfter hensiktsmessigheten ved urinprøver for å påvise bruk av rusgifter. Det er viktig å vite hva man ønsker å få ut av testingen og hva prøvesvaret skal brukes til, mener tidsskriftet.

Fengsling av stoffavhengige:

- Dørum har ansvaret

2005-02-07
Det kan bli aktuelt å endre straffeloven etter at Høyesterett dømte en narkoman til ubetinget fengsel for besittelse av tre gram amfetamin.

Norge jumbo:

Ungdom med rusgiftproblemer får ikke hjelp


2005-02-07
Norge er blant de dårligste i Europa i å hindre at vanskeligstilt ungdom ruser seg. Polen og Ungarn er flinkere, viser en rapport fra EU.

Kronikk om gatestoffbrukere:

"Plata" i Europa - Hva kan vi lære?

2005-01-17
"Plata" i Oslo har sine motstykker i mange europeiske storbyer. Helge Waal beskriver hvordan man har prøvet og feilet andre steder, og hvilke lærdommer som kan trekkes.

EMCDDA:

Årsrapport 2004 om narkotikasituasjonen i Den europeiske union og Norge.


2004-11-25
EUs narkotikabyrå (EMCDDA) har publisert sin årlige rapport om Narkotikasituasjonen i EU og Norge. Rapporten foreligger på 19 språk, også norsk, og inneholder fakta, tall og analyser av narkotikasituasjonen i Europa sett under ett og land for land.


EURAD-diskusjon

Narkotesting av elever.

2004-10-31
Ved EURAD-toppmøtet i Oslo nylig ble fordeler og ulemper med narkotestingsprogrammer i skolene diskutert. Selv om EURAD ikke tok stilling til dette, ble det understreket at det var viktig å følge de erfaringene som gjøres. Et nytt program er nylig offentliggjort i USA.

Forebygging av HIV blant injiserende sprøytebrukere:

Vel så viktig med HIV testing og rådgivning som utdeling av sprøyter?


2004-10-26
Forebygging av HIV smitte blant sprøytebrukere bør legge mer vekt på et høyt omfang av HIV testing og rådgivning enn fri tilgang til sprøyter/ sprøytebytteprogrammer. Dette vises i en norsk studie.

Hurtigtest av narkotiske stoffer

2004-08-16
Om få dager vil politiet i både Norge og Sverige prøve ut tre hurtigtestere som kan avsløre narkotikabruk på fem til ti minutter.

FNs World Drug Report:

Narkotikaspredningen stagnerer


2004-07-12
Rundt 3 prosent av jordens innbyggere, 185 millioner mennesker brukere illegale rusgifter. Cannabis og ecstasy har spredd seg raskt de senere årene, mens bruk av heroin, kokain og amferamin ikke lenger øker.
Dette framgår av FNs nye globale narkotikarapport, som nå er lagt fram.

Byrådet i Oslo:

Situasjonen bedre etter stengning av Plata

2004-07-02
Byråd Eckbo hevder i Dagsavisen at det er strutsepolitikk å gå inn for å opprettholde Plata som arnested for kjøp, salg og bruk av narkotika, når man ikke samtidig tar til orde for å legalisere narkotika.


Unge Høyres Landsmøte:

Gratis heroin nedstemt


2004-06-22
Et stort flertall på landsmøtet til Unge Høyre, stemte lørdag ned forslaget om utdeling av gratis heroin.

Sveits:

Cannabis forblir illegalt

2004-06-15

Den sveitsiske regjeringens planer om å avkriminalisere cannabisbruk ble mandag nedstemt i det sveitsiske representanthuset. .


I kjølvannet av sprøyteromssaken:

Unge Høyre vil gi heroin til stoffavhengige


2004-06-10
Unge Høyre vil gi tunge narkomane i Kristiansand gratis heroin. Det er politisk sekretær i ungdomspartiet, Espen Saga fra Kristiansand som kommer med forslaget. Fremskrittspartiet er dypt rystet. Forbundet Mot Rusgift hevder at etter sprøyteromssaken kommer ikke dette som noen overraskelse.