Politisk kokkelimonke?

FMR ber Sylvia utsette beslutning om sprøyteromsforlengelse.

Publisert 2007-03-05

Forbundet Mot Rusgifts årsmøte henstiller til helse- og omsorgsminister, Sylvia Brustad om å vente med å fremme en forlengelse av Sprøyteromsloven til evalueringsrapporten foreligger til sommeren. Hvorfor slikt hastverk? - spør organisasjonen.
Forbundet Mot Rusgifts årsmøte 2007 i helga har diskutert den pågående debatten om utvidelse av loven om sprøyterom, og vil uttale:
  • Det er nå bekreftet – også av Statens Institutt for Rusmiddelforskning – at instituttet ikke har bedt om forlengelse av Sprøyteromsloven for å få mer tid til evaluering (Se Helserevyen og tidsskriftet Rus og samfunn).
  • Evalueringsrapporten vil foreligge –som planlagt –sommeren 2007.
  • Det er dermed klart at svært mange av de uttalelsene som støtter en forlengelse av loven bygger på en misforståelse – nemlig at departementet har bedt om en forlengelse av loven for å få en forsvarlig evaluering. Denne misforståelsen baserer bl.a. alle helseforetakenes uttalelser seg på, Helsetilsynet og Den Norske Lægeforening (se Dagsavisen) og flere andre (Se FMRs gjennomgang av høringen)..
  • Også flere lederkommentarer i pressen baserer seg på samme misforståelse. Se f.eks. Dagsavisen den 27. 02.07.
  • Dersom departementet ønsker å forlenge loven, har det tid nok på seg til å gjøre det etter at evalueringsrapporten er lagt fram.
Forbundet Mot Rusgift frykter at evalueringsrapporten vil belyse mange negative og klanderverdige forhold rundt sprøyterommet i Oslo, og advarer departementet mot å forlenge loven i den hensikt å komme avdekkingen av disse kritikkverdige forholdene i forkjøpet.
 
Forbundet Mot Rusgift finner det påfallende at Helse- og omsorgsministeren allerede før høringsfristen gikk ut den 2. februar annonserte at hun ville forlenge loven (Se Dagbladet 1. februar). Var høringen bare et skalkeskjul for en beslutning som allerede var tatt?
 
På denne bakgrunnen vil Forbundet Mot Rusgifts årsmøte henstille til Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad om å vente med å fremme et eventuelt forlengelsesforslag for Stortinget til evalueringsrapporten foreligger.
Du kan lese FMRs høringsuttalelse om forlengelse av Sprøyteromsloven her.
For en gjennomgang av den historiske utviklingen om sprøyterom i Norge, se FMRs temaside. om sprøyterom.