Hvilke ideer bygger vi på?

Er avhold fra alkohol forenlig med personlig frihet? Hvorfor rusgifter og ikke "rusmidler"? Hva er positiv rus? Er solidaritet med rusgiftskadde det samme som kamp for sprøyterom og fri heroin?

Forbundet Mot Rusgift har et ideologisk grunnlag for sin virksomhet. En ideologi er en sammenhengende rekke av ideer som forklarer hvorfor FMR f.eks. framhever positive rusopplevelser som ønskverdige. De forklarer hvorfor FMR framhever avhold fra alkohol og andre rusgifter som innslag i en sunn og positiv livsstil. De forklarer hvorfor FMR er for en restriktiv alkoholpolitikk og mot legalisering av narkotika, og hvorfor FMRs språkbruk atskiller seg fra mange andre rusgiftpolitiske aktørers. Er du nysgjerrige på den typen litt "filosofiske" problemstillinger, så kan du surfe litt på temasidene til venstre.