Russ

Russeluer Her finner du informasjon om russ og rusgifter. Les om FMRs russepresidenttreff sammen med andre samarbeidspartnere, og om russeundersøkelsen. Du finner også pekere til interne og eksterne artikler om russefeiring og rusgift.

 

Nyhetsbrev til russestyret ved skolen
RussetogForbundet Mot Rusgifts holdningskampanje med mål om å skape en bedre russefeiring gir resultater. Etter russefeiringens avslutning i 2006 viste en rundspørring til 26 politidstrikter at et stort flertall har hatt langt færre anmeldelser enn de foregående år. Ingen av de 26 politidistriktene melder om at russen har hatt en verre oppførsel enn tidligere.
Les mer...
FMR-nytt april 2006
FMR-nytt april 2006FMRs nyhetsmagasin for russen nr 1-2006.
Her finner du det i PDF-format (3,5MB)
Russepresidenttreff på Vika Atrium i Oslo
RussejenterLørdag 29. oktober 2005 kl 13-21
FMR inviterte russepresidentene og en til fra russestyret til russepresidentreff for sammen å planlegge tidenes beste russetid!
Les mer...
Medietrening for russen i april 2004
medietreningRussefeiringen i Norge trenger å få en ny image. Russen bidrar med mye positivt, mens de negative opplevelsene blir hvert år synliggjort i media på bekostning av de positive.
Les mer...
Russefeiring med mindre fyll?
Bystyresalen14.11.2003 var 120 russepresidenter fra hele landet samlet i Oslo rådhus for å drøfte en mer forsvarlig russefeiring. Forbundet Mot Rusgift sto bak initiativet.
Les mer...
Russefeiring - fest eller pest?
Fest eller pestFor første gang ble russepresidentene fra hele Norge blitt invitert for sammen å planlegge en russefeiring som blir en stor og spennende fest - ikke en pest.
Her finner du programmet og mer informasjon
Russefeiring - fest eller pest?
Forbundet Mot Rusgift arrangerte tirsdag 29.04.2003 en debattkonferanse i Oslo om russefeiring.
Les mer...
Seminar: Russefeiring - fest eller pest?
Med bakgrunn i de senere års mange uheldige episoder og tragiske hendelser stillte vi spørsmålet: Russefeiring - Fest eller pest? Her finner du russeundersøkelsen og informasjon om seminaret.
Les mer...
Vellykket årsmøte i FMR
2005-03-22
FMR vil nå satse på alkosluttkurs, samt fortsetter satsingen vedrørende russefeiring med et treårig prosjekt fmed sikte på å få russefeiringen inn i mer ansvarlige former.
Oppdrageransvaret har ingen aldersgrense
2003-11-24
RussI flere tiår har foreldre og voksne blitt tuta ørene fulle av mer eller mindre kompetente fagpersoner og akademikere, om at ungdom ikke hører på oss. Så la oss først som sist slå det fast: Ungdom ønsker at vi skal være voksne, krever at vi skal være bekymra og trenger oss - om mulig mer enn noensinne.
Russen i Oslo og Akershus 2003:
Vi må snu trenden
2003-11-24
Russ- Dette er en tradisjon som har vart fra 1919, og vi mener man heller må kontrollere situasjonen og prøve å snu trenden, enn å avskaffe den. Det sa russepresidenten for 8000 russ i Oslo og Akershus, Christian Stenseng, i sitt innlegg på Forbundet Mot Rusgifts seminar om russefeiring våren 2003.
Russen i Moss har tenkt nytt
Russen skal være en positiv farge i bybildet
2003-11-24
- Vi satte som et hovedmål da russestyret ble valgt at vi skulle være russ med stil. Vi skal feire avslutningen av 12 års skolegang på en positiv måte, som skal bli lagt merke til blant byens befolkning. Dette sa Erlend Wikborg, russepresident for 500 russ som til-hører hovedstyret for russen ved alle de videregående skolene i Moss, Rygge, Råde og Våler.
Tusenvis av ungdommer legger alle hemninger til side
2003-11-24
Russejente som drikker- Når det gjelder straffbare forhold i russetiden er det er viktig å understreke at man ikke skal skjære alle over en kam. Mange russ oppfører seg helt eksemplarisk. Men, det er også mange russ som ikke oppfører seg eksemplarisk. Det er et stort problem når tusenvis av ungdommer legger alle hemninger til side i en periode på en måned hvert år. Dette sa visepolitidirektør Knut Smedsrud i sitt innlegg på Forbundet Mot Rusgifts seminar om russefeiring.
Flertallsmisforståelsen i russefeiringen
2003-11-24
Innenfor kriminologi, antropologi og pedagogikk har man i en del år vært opptatt av begreper som sosialt press og majoritetsmisforståelse. Hvordan kan disse bidra til å forklare at russefeiringen etter hvert har fått et mer utagerende og destruktivt preg enn den i utgangspunktet hadde? Og kan de også brukes i et arbeid for å snu tendensen?
Rus og russ - to sider av samme sak
2003-11-24
Bare en av ti kan tenke seg en russetid uten alkoholBare en av ti elever kan tenke seg ei russetid uten alkohol. Halvparten tror det kan være vanskelig å være russ uten å drikke. Åtte av ti innrømmer at de vil drikke mer i russetida enn ellers.
Russen:
Vil ha slutt på flatfyll, dop og fyllekjøring
2003-11-20
Nå satser russen selv på å endre sitt image. De vil ha en russefeiring de kan være stolte av. Ikke bare fyll og spetakkel.