Alkoholpolitikk

Alkoholpolitikk er et viktig arbeidsområde for FMR, og på denne siden finner du nyttig informasjon rundt dette temaet.

Senator Mark Leno has stunned public health and safety advocates

Fighting harmful consequences of extending opening hours from 2 a.m. to 4 a.m. in California

2013-04-17
Read the reasons why this is a bad proposal.

UPDATES from the EU NATIONAL DRUG COORDINATORS MEETING


2013-04-17

Uttalelse fra FMRs årsmøte 2013

Nasjonal informasjonsoffensiv mot passiv drikking

2013-04-12
Forbundet Mot Rusgift, samlet til årsmøte i Oslo den 6. april, mener tiden nå er inne til å følge opp Regjeringens forslag om å snu innsatsen mer over i forebyggende retning. Dekningen av alkoholtemaet i presse, radio-TV og gjennom Internett er viktig.
FMR vil henvise til den aktivitet som har vært utøvd fra myndighetenes side når det gjelder å redusere tobakksrøyking, og mener samme tilnærming også kan brukes når det gjelder alkohol.

F eks ble det sterke reaksjoner da hun var i mot 3 liters pappvin og for stengning kl 2.

Tøff politiker.. møter de verste reaksjonene når hun sier hva hun mener i alkoholsaker


2013-04-10
FMR har ofte framholdt forskningsresultater som viser at tilgjengelighet og pris virker inn på mengden alkoholskader. Det er ikke bare avholdsfolk som kjenner til det.

EU fails when it comes to regulating alcohol marketing

2013-03-22

Fra norsk og internasjonal forskning

Om skjenking og vold


2013-03-14

Seminar om internasjonal marksedføring som prøver å overkjøre nasjonale alkoholreguleringer

Alcohol marketing without borders - a threat to national regulations

2013-02-27

SIRU- forskere ser på problemet.

Hva skjer etter overskjenking?


2013-02-11

Overskjenking og rusrelatert vold henger sammen. Derfor er det viktig å vite hva som skjer når en beruset gjest bestiller øl på et utested. Hvordan reagerer bartenderen på beruselsen? Får gjesten servering? Vår studie viser at det er lett å kjøpe øl på utesteder i Oslo sentrum, selv om man fremstår som åpenbart påvirket av alkohol. Spørsmålet er om dette skyldes mangel på kunnskap hos dem som skjenker eller om det har sammenheng med økonomiske motiver. Eller er det rett og slett den norske drikkekulturens aksepterende holdning til fyll som er forklaringen»?


Alcohol lobbyists work against minor regulations

California struggles for its regulations on alcohol

2013-02-06

Bot for overskjenking


2012-03-21
Bartendere kan få bot hvis de skjenker fulle gjester. Nå tas en sovende lovparagraf i bruk mot overskjenking i Oslo.

Ikke veto mot det nye mediedirektivet:

Støre lover fortsatt kamp for alkoholreklameforbudet

2012-02-14
Det norske forbudet mot alkoholreklame skal gjelde og håndheves strengt også etter at Norge slutter seg til EUs nye mediedirektiv, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Stortinget tirsdag.


Ny statistikk:

Alkoholbruk gir økt sykehusinnleggelse


2012-02-05
Antall innleggelser i somatiske sykehus med alkoholrelatert hoveddiagnose har økt med over 50 prosent i perioden 2005-2010.

Alkoholens historie:

Endrede holdninger til alkohol skaper endringer i alkoholpolitikken

2011-07-04
”Både liberaliseringen av alkohollovgivningen og økningen i alkoholforbruket avspeiler trolig en endring i befolkningens holdning til alkohol”, skriver kriminolog Ragnar Hauge i en artikkel om ”Alkoholens historie i Norge” i tidsskriftet Mot Rusgift.

Uttalelse fra FMRs årsmøte 2011

Statens pensjonsfond må selge seg ut av alkoholindustrien


2011-05-03
I en uttalelse fra årsmøtet i Forbundet Mot Rusgift heter det at Statens pensjonsfond eier alkoholaksjer for mer enn 26 milliarder kroner. FMR krever at staten selger seg ut av denne industrien. Norge kan ikke være bekjent av å investere oljepengene i folkehelsenedbrytende alkoholproduksjon.

Uttalelse fra FMRs årsmøte 2011

Veto mot alkoholreklame i TV

2011-05-03
I en årsmøteuttalelse ber Forbundet Mot Rusgift Regjeringen bruke votomuligheten i EØS-avtalen for å stoppe alkoholreklame i utenlandssendt TV mot Norge.

Uttalelse fra FMRs årsmøte

Skjenkestopp kl. 02.00


2011-05-03
I en uttalelse fra årsmøtet henvender Forbundet Mot Rusgift seg til Regjeringen og ber den holde fast på sitt opprinnelige standpunkt om å redusere den maksimale skjenketiden på landsbasis til kl. 02.00

Uttalelse fra FMRs årsmøte

Ikke behov for flere poldager

2011-05-03
Forbundet Mot Rusgifts årsmøte vedtok å sende en henvendelse til Høyres hovedorganisasjon i forbindelse med at partiet har foreslått å øke antallet dager Vinmonopolet kan ha åpent.

Uttalelse fra FMRs årsmøte:

Skjenkestopp kl. 02.00


2010-03-15
Regjeringen foreslår å innskrenke skjenketiden med én time fra kl. 03.00 til kl. 02.00. Den siste timen med alkoholserving nattestid har store menneskelige og samfunnsmessige kostnader. Mange skades eller blir utsatt for vold. Innskrenking av skjenketiden kan forebygge dette.

Kortere skjenketid og kampen for et bedre uteliv

2009-07-20
Regjeringens forslag om å kutte skjenketiden med en time, er bare ett av flere nødvendige grep mot voldsproblemene i våre byer, sier politistasjonssjef i Stavanger.

Oslo-Politiet:

Greit å drikke alkohol i parken


2009-07-17
Selv om det er forbudt, mener stasjonssjefen ved Grønland politistasjon at det er helt greit å nyte alkohol i Oslos parker.
- Stasjonssjefen glemmer at drikkeforbudet har bakgrunn i erfaringer, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås.

Alkoholpolitisk solstikk:

FrP vil ha alkoholsalg på bensinstasjoner

2009-06-26
Fremskrittspartiets stortingsrepresentant fra Nordland, Jan Arild Ellingsen vil at norske bilister skal få kjøpe øl, vin og sprit på norske bensinstasjoner. - Et åpenbart utslag av alkoholpolitisk solstikk, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås. -Hva kan vi vente oss hvis godværet fortsetter?

Når Statoils etikk svikter:

Statoil krever nattsalg av alkohol i Litauen


2009-06-24
Nyheten om at Statoil ønsker å presse Litauens regjering til å tillate salg av alkohol på bensinstasjoner natterstid har skapt mange reaksjoner.
"Opprettholder Statoil ”en høy etisk standard” ved å true Litauens regjering med masseoppsigelser dersom forbudet mot nattsalg av brennevin på selskapets 66 bensinstasjon opprettholdes?" Dette spør Thor Bjarne Bore om på sin nettblogg?

Regjeringen foreslår:

Skjenkestopp kl. 02.00

2009-06-04
Regjeringen foreslår å innskrenke skjenketiden med én time fra kl. 03.00 til kl. 02.00. Den siste timen med alkoholserving nattestid har store menneskelige og samfunnsmessige kostnader. Mange skades eller blir utsatt for vold. Innskrenking av skjenketiden kan forebygge dette.


Ny økning:

Alkoholforbruket i 2008


2009-03-25
Den registrerte omsetningen av vin økte med nesten 3 millioner liter, eller 4,3 prosent, fra 2007 til 2008. I samme periode gikk omsetningen av øl opp med 7 millioner liter. Det tilsvarer en økning på 2,7 prosent.Brennevinsforbruket gikk litt ned. Pr. innbygger økte gjennomsnittsforbruket av alkohol med 2,3 prosent fra året før. Men i år går det nedover.


Kriminalitetsforebyggende råd:

Helgefylla koster dyrt

2009-02-27
Våre holdninger til alkoholbruk er blitt svært mye mer liberale de siste årene, og nordmenn drikker mer enn noensinne, skriver Henry Ove Berg i KRÅD i Aften. - Hvor mye skal samfunnet betale for din rett til å kjøpe øl, vin og sprit etter klokken to om natten, spør han.

Statsbudsjettet 2009

Få lyspunkter for rusgiftfeltet


2008-10-09
Statsbudsjettet som ble lagt fram mandag inneholder få lyspunkter for rusgiftfeltet. Totalt 300 millioner kroner skal fordeles på spesialisthelsetjenesten, kommunene og forskningen til oppfølging av opptrappingsplanen som ble framlagt i fjor.

Staten vil selge sprit på kreditt

2008-07-17
Ny prøveordning gjør at kundene kan bruke kredittkortet på Vinmonopolet. - Dette skaper problemer for folk som sliter med alkoholavhengighet, sier Forbundet Mot Rusgift.

Forskning i Danmark:

Danske unge som ikke drikker alkohol, holdes utenfor


2008-04-20
Dansk ungdom har europarekord i inntak av alkohol, og det har sin helt naturlige forklaring. Det viser sig nemlig, at de unge, som ikke drikker eller drikker meget lite, blir kjørt ut på et sidespor. De betraktes som barnslige og kjedelige, og kameratene deres gidder ikke å være sammen med dem. Det forteller Jakob Demant fra Center for Rusmiddelforsking til Dagbladenes Bureau.


Legeadvarsel:

Ungdomsfyll kan redusere hukommelsen i årevis

2008-04-04
Ungdomsfyll kan ødelegge hukommelsen for år framover, viser ny forsking. Forskerne har vist at ungdommer som drikker seg fulle viser merkbar forringelse av hjernekapasiteten før de er fylt 20 år.


Danmark:

Spritbransjen støtter 18-årsregel for alkohol


2008-03-27
Vin- og spritbransjen i Danmark støtter en heving av aldersgrensen for kjøp av alkohol fra 16 til 18 år. De vil ha samme regler for øl og vin som for brennevin.