Sprøyterom

Debatten om sprøyterom er veldig aktuell. Som en service til dem som ønsker å sette seg inn i noen av argumentene rundt dette tiltaket, legger Forbundet Mot Rusgift her linker til en del sentrale dokumenter som omtaler sprøyterom. Listen er ikke uttømmende.

Sosialminister Ingjerd Schou:

Effektiv narkotikapolitikk - helhet og samarbeid

2004-03-22
De største norske byene, som er medlemmer av organisasjonen European Cities Against Drugs, ECAD, har hatt sitt årlige møte i Oslo 22. mars. Narkotikapolitikken skal være kunnskapsbasert, sa sosialminister Ingjerd Schou i sitt innlegg.

Blå Kors:

Sier nei til sprøyterom


2004-03-12
Blå Kors, som driver 34 hjelpetiltak for stoff- og alkoholavhengige i Norge, går mot forslaget om forsøk med sprøyterom.


Kirkens Bymisjon m.fl.:

Vil slippe ungdom inn i sprøyterommene

2004-03-08
Både Kirkens Bymisjon og Helsetilsynet mener at heroinavhengige ungdommer under 18 år må få benytte kommunale sprøyterom.

INCBs årsrapport 2003:

Kampen mot narkotika må også føres nasjonalt


2004-03-07
FNs narkotikakontrollråd, INCB tar til orde for nasjonal og lokal kamp mot narkotika, for å bekjempe stoffrelatert vold og kriminalitet. Men rådet advarer også mot sprøyterom.

Politiets fellesforbund:

-Nei til sprøyterom

2004-03-02
Politiets Fellesforbund sier et klart nei til forslaget om sprøyterom. - Dette er en legalisering av narkotika, sier forbundsleder Arne Johannessen.

Datatilsynet:

Kritisk til sprøyterom


2004-03-02
Datatilsynets Georg Apenes er sterkt kritisk mot justisdepartementets forslag til lov om sprøyterom.

Ikke sprøyterom - men nye hjelpetiltak

Høringsuttalelse fra FMR:

2004-02-17
I sin høringsuttalelse om sprøyterom sier FMR at det vil være uheldig for norsk narkotikapolitikk generelt, og for brukerne spesielt dersom det blir etablert sprøyterom i Norge.

Byrådet, Oslo:

Diskriminering i sprøyterommet


2004-02-13
De stoffavhengige som er mest utsatt for dødelige overdoser vil bli utestengt fra sprøyterommene. Dette mener byrådet i Oslo.

Sprøyterom

Høringsrunden i innspurten

2004-02-11
I mange kommunale organer, institusjoner og organisasjoner diskuteres i disse dager sprøyterom. Regjeringens høringsfrist er satt til 16. februar, og de første uttalelsene er allerede kommet.

Kr.F.U i Bergen:

Ja til bedre omsorg enn sprøyterom!


2004-02-05
Høringsfristen for regjeringens nye sprøyteromsforslag nærmer seg. I Bergen bystyre skal kommunens uttalelse vedtas den 23. februar. Byrådet har med 4 mot 3 stemmer gått inn for å si ja til et forsøk. I Bergen Kr.F.U vil man ha debatten fram i lyset.

Sprøyterom

SV-forslag i Stortinget om helsefaglig bemanning

2004-01-20
De to SV-representantene, Olav Gunnar Ballo og Sigbjørn Molvik har lagt fram et privat forslag om sosial- og helsefaglig bemanning i sprøyterom, et s.k. Dokument 8-forslag.

John Alvheim, FrP:

- Sprøyterom livsfarlig uten helsepersonell


2003-12-27
Leder i Stortingets Sosialkomite, og en av de fremste pådriverne for å etablere sprøyterom i Norge, John Alvheim, uttaler nå at sprøyterom for narkomane vil være livsfarlige dersom ikke helsepersonell får være til stede.

Lovforslag på høring:

Forsøksordning med sprøyterom

2003-12-15
Lov om forsøksordning med lokaler for intravenøs bruk av narkotika ("sprøyterom"), samt utkast til forskrift for gjennomføring av forsøksordningen er nå sendt ut på høring. Høringsfristen er 16. februar 2004.

Sprøyterom

Forslag til ny særlov ut på høring


2003-12-10
Stortinget ba i sommer regjeringen legge fram forslag til lovendring, som skal gjøre det lovlig å etablere sprøyterom i Norge. Et slikt forslag blir nå sendt ut på høring.

Historikk

Sprøyteromsdebatten så langt

2003-10-27
Forsker ved SIRUS, Astrid Skretting, har skrevet en oversiktsartikkel i Nordisk alkohol- & narkotikatidsskrift, som beskriver debatten og kampen for og mot sprøyterom så langt.

Sprøyterom

Lovforslag ut på høring før jul


2003-10-22
Sosialminister Ingjerd Schou varslet i Stortinget onsdag at et lovframlegg om sprøyterom ville foreligge før jul.

Narko-debatt:

Foreslår gratis heroin

2003-10-19
Oslo Unge Høyre-leder Nikolai Astrup gikk inn for gratis heroin på Narkotikapolitiforeningens høstkonferanse.
Men han ville ikke svare på om han mener vi bør avkriminalisere hasj. Harald Nesvik (Frp) kom også i forklaringsposisjon når temaet sprøyterom kom opp.


Narkotika i valgkampen


2003-08-26
Åpent brev til Jens Stoltenberg

Innhopp fra Danmark

Sprøyteromsdebatten fortsetter

2003-08-22
Den danske gatejuristen, Nanna. W. Gotfredsen har i sommer kastet seg inn i den norske debatten om sprøyterom.

Australia

Sprøyterom uten påvisbar virkning


2003-08-03
Et sprøyterom som ble opprettet i Sydney, Australia i mai 2001 er evaluert etter 18 måneder. Forskerne lyktes ikke å påvise noen forebyggende effekt på overdosedødsfall.

Skammelige streker

2003-07-29
Lørdag den 12, juli hadde Sissel Benneche Osvold en side 3-kommentar i Dagbladet med bl.a. sterke angrep på såvel Forbundet Mot Rusgift som forbundsleder Knut T. Reinås på grunn av FMRs motstand mot sprøyterom. Dette svarinnlegget sto i Dagbladet 21. juli.

Stortinget ønsker lovendring om sprøyterom


2003-06-24
Fredag 20. juni 2003 vedtok Stortinget å be regjeringen legge fram et lovendringsforslag som legger til rette for forsøk med sprøyterom for narkomane.

Overdosedødsfall ned uten sprøyterom

2003-06-13
Aftenposten (13.06.03) rapporterer fra Frankfurts sprøyterom at antallet overdosedødsfall er gått kraftig ned, men ikke at denne reduksjonen i hovedsak skjedde i årene før man fikk sprøyterom, fra 147 i 1991 til 61 i 1994, det siste året uten sprøyterom.

Revidert nasjonalbudsjett 2003:

Regjeringen foreslår å droppe sprøyterom


2003-05-15
I revidert nasjonalbudsjett 2003 inviterer Regjeringen Stortinget til å legge planene om sprøyterom på is.

Revidert nasjonalbudsjett

Ikke sprøyterom

2003-05-15
- Vi er vi svært godt fornøyde med regjeringens forslag om å legge sprøyteromsideen på is. Dette bekrefter hva vi hele tiden har sagt, nemlig at etablering av sprøyterom i Norge vil kreve lovendring, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås.

Pressemelding fra 6 organisasjoner

Tenk stort og varmt, ikke smått og kaldt


2003-04-11
I en felles henvendelse henstiller 6 frivillige organisasjoner til regjeringen å droppe sprøyteromsforsøket.

Riksadvokaten går mot sprøyterom

2003-04-10
I desember 2002 sendte regjeringen spørsmålet om lovligheten av å starte forsøk med sprøyterom til riksadvokaten. Nå foreligger svaret. Det er helt klart: Dersom det skal etableres forsøk med sprøyterom i Norge, må loven endres først.

Anmelder Oslo for sprøyterom


2002-12-10
12 organisasjoner politianmelder Oslo kommune fordi kommunen forbereder opprettelse av sprøyterom. Organisasjonene mener dette er i strid med norsk lov, og innebærer en sniklegalisering av heroin.

Pressemelding fra Oslo-avdelingene av 13 frivillige organisasjoner

Ikke sprøyterom i Oslo

2002-11-03
Oslo-avdelingene av 13 frivillige organisasjoner har nå henvendt seg til Sosialminister Ingjerd Schou og bedt henne stoppe planene om et sprøyterom for narkomane i Oslo.

Brev til sosialminister Ingjerd Schou fra ANF - Alkohol og narkotikaforum vedrørende sprøyterom


2002-10-29
Les brevet her og les pressemeldingen som er sendt ut i forbindelse med brevet her.