www.fmr.no

Nederlandsk narkotikapolitikk

Der teppet har gått for narko-scena

Publisert 2003-10-21

Stikkordet for den Nederlandske narkotikapolitikken er skadereduksjon. Landet har for lengst gitt opp å kjempe for et narkotikafritt samfunn, og arbeider først og fremst for at rusgiftene skal gjøre så lite skade som mulig. Og ikke minst: være minst mulig synlig for omverdenen.
Fra åpen til lukket scene
Som avslutning på et studiereiseprosjekt over en periode på 5-6 år med tittelen «Hva skjer i Nederland?» i regi av AL (Avholdsfolkets Landsråd - nå Actis) har sosiolog og spesialrådgiver i Rusmiddeletaten i Oslo kommune, Knut T. Reinås skrevet boka «Nederlands narkotikapolitikk - øyeblikksbilder fra en annen virkelighet». Boka ble lansert i forrige uke. Ett av temaene i boka er nettopp den Nederlandske narkotikascena som bare for ti år siden var vid åpen og ganske grotesk, men som nå er blitt utsatt for et totalt teppefall: - Nå tillates absolutt ingen åpen scene, forteller Reinås. En kan knapt stå stille enkelte steder i byen før en blir offer for mistenksomhet. - En i vårt følge, en godt voksen og tekkelig dame, ble tilsnakket etter å ha stått utenfor jernbanestasjonen i 5 minutter fordi hun venta på noen!

Du kan lese hele omtalen av boka i Folket