www.fmr.no

Vi greide det - Det Nytter:

- Det beste vi kan by på er medmenneskelighet

Publisert 2003-11-12

I dag ble boka med de 21 historiene om tidligere rusgiftavhengige, som er kommet seg gjennom problemene og idag er rusgiftfrie, lansert.

Tidligere leder av Selbu-kollektivet, Inger Granby, poengterte at Det Nytter-bevegelsen er ment å gi de mange rusgiftzavhengige det har nyttet for et ansikt. Mens man aldri unngår å bli minnet på overdoseofrene og dem som lever i elendighet, får folk flest gjennom massemedia sjelden noen forståelse for at mange av dem som har stoff- og alkoholproblemer, sammen med gode hjelpere faktisk lykkes i å befri seg og endre livet sitt. - Gjennom denne boka vil vi være med på å gi dem som fortsatt befinner seg langt nede et håp om at det nytter, det nytter å søke hjelp, det nytter å få hjelp, og det nytter selv å ta tak i og ta fatt på det møysommelige arbeidet det er å endre livet sitt. Selv om man ikke lykkes første gang, skal man ikke gi opp.

 

Justisminister Odd Einar Dørum, sa at de fortellingene som de 21 personene i boka har gitt, kan gi oss andre verdifulle og uvanlige tilførsler av optimisme og håp. Han sammenlignet de prestasjonene det har vært å kjempe seg gjennom og ut av rusgiftavhengigheten med et årelangt maratonløp, og mente at Det Nytter-personene med rette kunne være stolte av sine prestasjoner og det de står for i dag. Nettopp i en tid hvor mange betoner håpløshetsaspektet, er det viktig å vise at det alltid finnes håp, det nytter å håpe, det nytter å kjempe, og det nytter å gi hjelp.

To av dem som presenterer sine fortellinger i boka, Otto Pedersen og Ingeborg Lier, var også tilstede under lanseringa. De viste på den ene siden at rusgiftavhengighet ikke bare er noe som rammer den avhengige selv, men også pårørende, barn, foreldre og partnere, men også at det er langt fram før hele hjelpeapparatet er villige til å møte den hjelpsøkende stoffavhengige som folk og med tillit. Lier fortalte at hun etter å ha vært rusgiftfri i 5 år ble stilt overfor krav fra A-etat om å avgi ukentlige urinprøver. Manglende tillit er et grunnleggende problem hos mange hjelpere. Boka er imidlertid også full av eksempler på varme og innlevende hjelpere, noen som ser deg, respekterer deg, støtter deg, går sammen med deg, og stiller opp, også når det er motbakke og motvind. "Dette er ei fantastisk bok", sa Ingeborg Lier. "Jeg grein da jeg leste den".

Også Stortingsrepresentant Inga Marthe Thorkildsen roste innholdet i boka, og beklaget at hun ikke hadde fått være med på opptakten til boka, Det Nytter-festivalen på Lillehammer og Det Nytter-dialogkonferansen i Oslo i fjor høst. Her ble det imidlertid replisert at det manglet ikke på forsøk på å gjøre Det Nytter-begrepet kjent, også fra interesserte journalister, som hadde prøvd å få stoff fra Lillehamer-festivalen på, men som ikke hadde gått gjennom nåløyet på desken i sine aviser. Det selger ikke.

Nå er imidlertid boka ute, og behandlere, folk innenfor sosialfaglig, psykologisk eller medisinsk utdanning bør kjenne sin besøkelsestid. Utdanningstilbudene innenfor rusgiftpolitikk ved høgskolene våre bør snarest få boka inn på pensum. De to organisasjonene som har gitt ut boka, Forbundet Mot Rusgift og Landsforbundet Mot Stoffmisbruk vil i tida framover arbeide med å markedsføre boka i en slik retning.

En kort presentasjon av boka finner du her.

Boka kan bestilles fra FMR, Torggata 1, 0181 Oslo, på telefon 23 21 45 26 eller pr. e-post: post@fmr.no, eller benytt bestillingsskjemaet du finner her.