www.fmr.no

Bokomtale:

21 historier som viser at Det Nytter!

Publisert 2003-11-24

I september 2003 kom "Vi greide det…", ei bok til inspirasjon og glede for alle som er berørt av alkohol- og narkotikaproblemer. Boka forteller 21 ulike historier, men de 21 hovedpersonene har én felles opplevelse: Det Nytter! Det nytter å komme seg ut av langvarige avhengighetsforhold til stoff og alkohol. Og det nytter å skape seg et nytt liv.
Bok - Vi greide det
"Vi greide det…" er utgitt av Forbundet Mot Rusgift og Landsforbundet Mot Stoffsmisbruk, i samarbeid med Det Nytter-nettverket. De 21 historiene ble først fortalt på en dialogkonferanse i Oslo i oktober i fjor. Nå er materialet tilgjengelig i bokform.

Det finnes mange fortellinger om veien inn i stoffavhengighet og hvordan det oppleves å være stoffmisbruker. Historiene i "Vi greide det…" starter der andre historier ofte slutter. De forteller om veien ut av avhengigheten. Det finnes mange av denne typen historier, også. Vi får bare høre dem så altfor sjelden. Denne utfordringen er det LMS, FMR og Det Nytter nå tar på alvor.

De som skal ta opp kampen mot egen stoffavhengighet, trenger å få høre at andre har lyktes med samme utfordring. Men Det Nytter-budskapet i boka er også til nytte og inspirasjon for alle andre som er aktive på rusgiftfeltet, enten det er som ansatte i hjelpeapparatet, som pårørende eller som venner av rusgiftavhengige. I boka får vi høre om erfaringene som de 21 har gjort underveis i hjelpeapparatet, men boka trekker også ut noen linjer og prinsipper av faglig art.

"Vi greide det…" koster 200 kroner pluss porto, er på 140 sider og kan bestilles fra Forbundet Mot Rusgift, Torggata 1, 0181 Oslo, på telefon 23 21 45 26, eller på FMRs bestillingsside her.

Her finner du FMRs temaside om Det Nytter-nettverket.