www.fmr.no

Russeprosjektet

Medietrening for russen i april 2004

Publisert 2004-04-17

Russefeiringen i Norge trenger å få en ny image. Russen bidrar med mye positivt, mens de negative opplevelsene blir hvert år synliggjort i media på bekostning av de positive.
I samarbeid med Utdanningsforbundet, Hold Norge Rent og Lynx Porter Novelli arrangerte Forbundet Mot Rusgift nok et treff for russen 16.april 2004 som en oppfølging av det vellykkede russepresidenttreffet som ble arrangert i november 2003.

Temaet for denne samlingen var medietrening med bakgrunn i at russen lett får negative omtaler i mediene. Vi ønsket på denne samlingen å gi råd om hvordan russepresidentene kan styre medieomtalen i sitt distrikt og dermed bidra til et mer nyansert bilde av årets russefeiring.

Hvordan tenker media? Hvilke saker synes de er interessante? Hvordan vinkle saker for at media skal skrive om dem? Hvordan takle media og få positive omtaler? Dette er noen av momentene Paal Espen Hambre fra Lynx Porter Novelli snakket med russen om.

Knut Reinås fra FMR, Dag Endal fra Hold Norge Rent og Einar Lid fra Utdanningsforbundet snakket litt hver om russetefeiringen sett fra sine respektive organisasjoners synspunkt.

Russen deltok aktivt med å stille spørsmål og dele egne erfaringer. Både arrangørene og russen selv er meget fornøyde med samlingen og vi synes vi fikk en god dialog.

.

  1 / 6 
 
Velkommen 
Velkommen
Turid Bråthen ønsker velkommen til medietreningskurset