www.fmr.no

Sprøyterom:

Sprøyteromsforskriften ferdig

Publisert 2005-01-01

Ny forskrift om sprøyterom ble godkjent i statsråd 17. desember. Sprøyteromsforskriften, Sprøyteromsloven og forarbeidene til loven foreligger nå på nett. Når det første sprøyterommet åpner er ennå usikkert.

Stortinget vedtok sist sommer at det ville åpne for etablering av sprøyterom i Norge. Sprøyteromsloven gjelder fra 17. desember 2004 og midlertidig i tre år. I løpet av denne tiden ønsker Stortinget å muliggjøre forsøk med sprøyterom. Disse forsøkene skal evalueres.  Som en service til våre lesere legger vi her ut aktuelle dokumenter som viser hvordan lov og forskrift er blitt til, og hvilke regler som nå gjelder.

LOV 2004-07-02 nr 64:
Midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) finner du
her. Loven trådte i kraft 17. desember 2004, jf. vedtak i statsråd samme dag.

Sprøyteromsforskriften
finner du
her. ( Forskrift av 2004-12-17 nr. 1661 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning)

Ot.prp. nr. 8 (2004-2005)
Om lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) m.m.
Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 29. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) finner du
her.

Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget,
Innst.O.nr.41 (2004-2005)
Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) m.m. finner du
her.

Lovvedtaket:
Besl.O.nr.27 (2004-2005)
Lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) m.m. finner du
her

Ot.prp. nr. 56 (2003-2004)
Om midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika
(sprøyteromsordning) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) finner du
her.

Inst.O.nr.104 (2003-2004)
Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika finner du
her.

Besl.O.nr.104 (2003-2004)
Midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) finner du
her.