www.fmr.no

Pressemelding fra FMR:

Russen, FMR og pengene

Publisert 2005-05-13

I forbindelse med Dagsavisens oppslag 13. mai 2005, med tittelen: "Skandaleruss hyrer PR-byrå" har Forbundet Mot Rusgift behov for å presisere dette nærmere.
  1. Det er Forbundet Mot Rusgift som har søkt og fått støtte til et treårig prosjekt med formål å gjøre russefeiringen bedre og sikrere og unngå ulykker/skader/lovbrudd og overgrep som blir satt i sammenheng med russefeiringen.
  2. Til dette arbeidet har FMR søkt assistanse hos PR-byrået Lynx, som utfører det praktiske arbeidet med dette prosjektet. Prosjektet har et for stort omfang til at det ville vært mulig å innpasse det i den ordinære organisasjonsvirksomheten FMR driver.
  3. Russen har ikke mottatt en øre av prosjektmidlene fra Helse og Rehabilitering, men har likevel vist stor interesse for å samarbeide med FMR både i år og tidligere, for å forebygge negative episoder knyttet til russefeiring og fyll.

FMR har i dag lagt ut følgende melding på sitt nettsted, www.fmr.no:

FMR skal fjerne den farlige fylla under russefeiringen

Forbundet Mot Rusgift har fått støtte fra Helse og rehabilitering til et prosjekt hvor målet er å gjøre russefeiringen til en positiv opplevelse for russen. - Vårt mål er å fjerne den farlige fylla under russefeiringen, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut Reinås. Mange av russen går ut av russefeiringen med opplevelser som setter dype spor. Vi vet at det skjer voldtekter, store ulykker og at mange blir med på aktiviteter som de aldri ville deltatt i dersom de ikke hadde mistet dømmekraften gjennom for stort alkoholdforbruk. Det er dette FMR har tatt tak i og skal gjøre noe med.

For å lese mer om FMRs flerårige engasjement i forbindelse med russen og russefylla, se fmrs. russeside på www.fmr.no/russ.

For å lese noe om sammenhengen mellom rusgifter og ulykker/skader/lovbrudd under russefeiringen, se visepolitidirektør Henning Smedsruds innlegg på et seminar, arrangert av FMR her.

Kontakt:

Forbundsleder, Knut T. Reinås, tlf. 97 59 55 48
Prosjektleder, Turid Bråthen, tlf. 23 13 14 80