www.fmr.no

Forbundet Mot Rusgift:

-Russefeiringen et alvorlig samfunnsproblem

Publisert 2005-05-20

Voldtekter, flatfyll og skadelig støy kan ikke lenger aksepteres.
Russefeiringen i Norge har utviklet seg til et alvorlig samfunnsproblem. Sex, fyll og skadelig høy støy er blitt hovedingredienser i feiringen, og forsøplingen i det offentlige rom oppleves av mange som helseskadelig, sier FMR i en presseuttalelse..
Forbundet Mot Rusgift er i gang med en tre-årig kampanje for å endre russefeiringen i Norge. Ved hjelp av et bredt samarbeide med alle som legger ned store ressurser for å begrense skadeomfanget i russetida, vil Forbundet Mot Rusgift stå i spissen for et prosjekt hvor målet er å signalisere at russetida ikke lenger er en akseptert unntakstilstand.

- Målet for russefeiringen har vært å sprenge grenser, men nå har det gått for langt. Sex og fyll har blitt hovedingredienser for mange, og ny teknologi, blant annet internett og mobiltelefoner med kamera, kan ødelegge for ungdommen resten av livet. Og det er en kjent sak at det er den farlige fylla som i mange tilfeller har skylden for at de unge mister sin dømmekraft, sier Knut T. Reinås, leder i Forbundet Mot Rusgift.
- Det er helt klart at denne holdningskampanjen må gå hånd i hånd med grensesetting fra offentlige myndigheter. En spørreundersøkelse Forbundet Mot Rusgift foretok blant 4.200 rus i november 2002 viste at russen selv opplevde at russefeiringen var uten grenser, og det er viktig at også russen forstår at den er en del av samfunnet og at også den må følge reglene og oppføre seg deretter, fortsetter Reinås.

Russepresidenter fra hele landet inviteres til samarbeid

Allerede i tidlig i juni vil FMR invitere alle som kan være med på å endre utviklingen av rusefeiringen. Der vil vi legge til rette for et møte med
russepresidenter fra alle videregående skoler i Norge og presentere klare regler og grenser for hva som er akseptabelt for neste års russefeiring. Denne samlingen vil bli avholdt i oktober/november straks skolene har valgt sine presidenter.

I november 2003 hadde Forbundet Mot Rusgift en samling hvor 125 russepresidenter deltok. Samlingen viste en flokk ansvarsbevisst ungdom med stort samfunnsengasjement, og som viste at de tok sin oppgave på alvor. - Alle russepresidentene var inneforstått med at de hadde tatt på seg et stort ansvar. Nå må alle gode krefter settes inn for å sette rammer som må kunne håndheves, sier Reinås.
- Voldtekter, aktiviteter som påfører russen livsvarige sår, et støynivå som skader russen selv og befolkningen forøvrig, skal erstattes med en festlig russetid hvor russen knytter varig vennskap. I følge vår spørreundersøkelse er det venner og varig vennskap de ønsker seg aller mest, avslutter Reinås.

Turid Viker Bråthen, Lynx Porter Novelli, er innleid som prosjektleder for prosjektet som startet med en spørreundersøkelsen i 2002.

Ytterligere opplysninger kan fåes ved henvendelse til
Knut Reinås, leder Forbundet Mot Rusgift
Telefon 975 95 548, epost: kreinas@online.no
eller
Turid Viker Bråthen, prosjektleder, Lynx Porter Novelli
Telefon 23 13 14 86, 90 60 40 50, epost: turid@lynx.no