www.fmr.no

FMR:

Russen drikker mindre

Publisert 2006-05-08

Forbundet Mot Rusgift har i en periode drevet et prosjekt med sikte på å forbedre russefeiringen og bekjempe den farlige fylla . Det begynner nå å gi resultater.

Forbundet Mot Rusgift har i en periode drevet et prosjekt med sikte på å forbedre russefeiringen og bekjempe den farlige fylla.

Forbundsleder Knut T. Reinås er optimistisk med tanke på den videre utviklingen av russefeiringen.

- På et av de første møtene vi hadde med russepresidentene, kom det opp et forslag om å engasjere russen i innsamlinger til veldedige formål. Dette er nå kommet i gang i større omfang ved mange skoler over hele landet, sier han til Mozon.

Forbundet har understreket overfor russestyrene at de har et stort ansvar. Reinås har inntrykk av at russestyrene i større grad enn tidligere legger opp kriseberedskap og forbedrer seg på å gi korrekt informasjon til media.

- Et inntrykk man kan få gjennom media og ved kontakt med russen, bekrefter absolutt at det er en bedringsprosess på gang, sier han.

Skadelige knuter
Noen russeknuter består av å drikke så mye alkohol at det er helsefarlig . Tar russen for store sjanser?

- Det ligger i sakens natur. De bør selvsagt ikke drikke for mye, men de er i en spesiell situasjon, sier Astrid Skretting, forsker ved Sirus, til Mozon.

Reinås er heller ikke positiv til de helsefarlige russeknutene.

- Ved enkelte skoler er ikke russen kommet langt nok når det gjelder alkoholbevissthet. Men vi har sett at russeknuter med alkohol er blitt tatt bort, sier han.

Les mer hos Mozon og VG-nett

Les også den informasjonen som FMR har gitt til russestyrene.