www.fmr.no

Forbundet Mot Rusgift:

Langt færre russeanmeldelser

Publisert 2006-05-15

Politi
Forbundet Mot Rusgifts holdningskampanje med mål om å skape en bedre russefeiring gir resultater. En rundspørring til 26 politidstrikter viser at et stort flertall har hatt langt færre anmeldelser enn de foregående år. Ingen av de 26 politidistriktene melder om at russen har hatt en verre oppførsel enn tidligere.

Forbundet Mot Rusgifts holdningskampanje med mål om å skape en bedre russefeiring gir resultater. En rundspørring til 26 politidstrikter viser at et stort flertall har hatt langt færre anmeldelser enn de foregående år. Ingen av de 26 politidistriktene melder om at russen har hatt en verre oppførsel enn tidligere.

En undersøkelse gjennomført i 2002 blant 4.200 russ viste at 70 % mente at russefeiringen var fyll og fest døgnet rundt. Nå viser russen at de har respekt for lover og regler og samarbeider godt med Politiet.

Politiet har i år satt null-toleranse i forhold til overtramp fra russens side og det har gitt resultater. Gjennom god kommunikasjon har Politiet fått russen til å forstå at russefeiring ikke er en akseptert unntakstilstand

Reinås ønske er at russetiden skal bli en tid full av gode minner. - Sørg for at du blir i stand til å huske dem, er hans råd til russen.


Ytterligere opplysninger om holdningskampanjen for russeprosjektet finner du på www.fmr.no/russ

FMRs kampanje overfor russen er gjort mulig gjennom støtte fra stiftelsen Helse og Rehabilitering.

Kontaktpersoner: Forbundet Mot Rusgift, leder Knut T. Reinås, mobil 975 95 548,
eller prosjektleder, Turid Viker Bråthen, telefon 23 13 14 86 eller 90 60 40 50