www.fmr.no

Stoff i diskusjon

Metamfetamin

Publisert 2006-07-07

Metamfetamin er en avhengighetssskapende, sentralstimulerende rusgift som ved inntak fører til sterk aktivisering av deler av hjernen. Metamfetamin er kjemisk beslektet med amfetamin, men den sentralstimulerende effekten av metamfetamin er sterkere.
Metamfetamin blir laget i illegale laboratorier og har sterkt avhengighetspotensiale. Gate-metamfetamin blir benevnt med slanguttrykk, som ”speed”, men ofte skilles det ikke her mellom amfetamin og metamfetamin. Metamfetaminhydroklorid, er klare klumpete krystaller som ligner isklumper, og som ofte inhaleres som damp. De blir ofte kalt “ice”, “crystal”, “glass” e.l. Metamfetamin har ikke vært utbredt i stoffbrukerkretser i Norge, selv om det har forekommet. Amfetamin er mer vanlig.
I 2005 gjorde politiet 750 beslag av metamfetamin (ifølge Kripos´ årsrapport), en økning på 9,6 prosent fra året før.Til sammenligning gjorde politiet 4556 beslag av amfetamin i 2005, en økning på 9,8 prosent fra året før. Men mye tyder på at metamfetamin utgjør en stadig større andel av de beslaglagte sentralstimulerende rusgiftene.
Helserisiko.
Metamfetamin frigjør store mengder av neurotransmitteren, dopamin, som stimulerer hjerneceller, hever stemningsleiet og kroppsaktiviteten. Det ser også ut til å ha en neurotoksisk effekt, i det den kan ødelegge dopaminproduserende hjerneceller og celler som produserer serotonin, et annet av hjernens signalstoffer. Over tid ser metamfetamin ut til å forårsake reduserte dopaminnivåer, noe som kan resultere i skjelvinger og bevegelsesforstyrrelser. Depresjoner og nedtrykthet er ofte en langsiktig bivirkning av redusert serotoninproduksjon.
 
Metamfetamin blir intatt gjennom munnen eller nesen (sniffing av det pudderlignende stoffet), det kan inntas ved injeksjoner og ved inhalering av damp fra oppvarmet ”ice”. Et slikt inntak forårsaker et kick, som bare varer noen få minutter og som oppleves som svært behagelig. Men selve påvirkningseffekten varer betydelig lenger. Brukerne kan bli avhengige svært fort, og bruker det oftere og i økende doser.

Økning i aktiviteten i sentralnervesystemet etter inntak av selv små mengder metamfetamin impliserer økt våkenhet, økt fysisk aktivitet, redusert appetitt, økt åndedrettsfrekvens, økt kroppstemperatur og forhøyet stemningsleie. Andre sentralnervøse effekter impliserer irritabilitet, søvnløshet, forvirring, skjelving, kramptetrekninger, angst, paranoia og aggresjon. Temperaturstigning og krampetrekninger kan være dødelige.

Metamfetamin forårsaker økt hjertefrekvens og blodtrykk og kan forårsake uopprettelige skader på blodkar i hjernen, noe som kan føre til slagtilfeller. Andre effekter av metamfetamin inkluderer pusteprobleer, uregelmessig hjerterytme og ekstrem avmagring. Bruken kan ende i hjertekollaps og død.
Du kan også lese om andre sentralstimuerende stoffer, som amfetaminkokain og ecstasy.