www.fmr.no

Rogalandsforskning:

Evaluering av rusreformen

Publisert 2006-12-21

Etter tre år foreligger nå en evaluering av Rusreformen, hvor alle behandlingstiltak for rusgiftavhengige ble overført fra fylkeskommunene til spesialisthelsetjenesten.

Evalueringen viser at mange behandlingstrengende rusgiftavhengige nå må vente lenger før de får hjelp. Ventetiden for behandling har økt fra seks til åtte uker for poliklinisk behandling og fra seks til tolv uker for korttids døgnbehandling. For langtids døgnbehandling er ventetiden derimot gått ned fra tretten til tolv uker.

Men mye har også blitt bedre. Rusgiftavhengige har nå bedre tilgang på helsetjenester enn tidligere. De offentlige instansene har blitt flinkere til å samarbeide for å gi de rusgiftavhengige et bedre tilbud. Og de økonomiske ressursene til behandling av denne gruppen har økt med 40 prosent de siste tre årene.

Du kan lese en reportasje om dette i Dagsavisen.

En pressemelding om saken fra Helse- og Omsorgsdepartementet kan du lese her.

Du kan lese hele evalueringen her.