www.fmr.no

Bokomtale:

Theory of addiction

Publisert 2008-02-26

For å kunne forstå avhengighet er det også viktig å forstå avhengighetsteoriene. West begynner teoribyggingen ut fra en enkel, rasjonell avhengighetsmodell, og tilføyer elementer som vaneutvikling, kontrolltap og tvangsmessighet for å forklare ”de store oppdagelsene” på feltet.

Bokomslag
Forfatteren vurderer også hver og en av dagens dominerende ”skoleretninger” innenfor avhengighetsfeltet, og utvikler så sin egen syntese av tidligere teorier, i en omfattende, men samtidig enkel felles teori om avhengighet. Forfatteren understreker imidlertid også de ulike avhengighetstypenes forskjellighet. Alkoholavhengighetssyndromet er for eksempel totalt forskjellig fra avhengighet av nikotin, sier West. Men begge kan forklares ut fra en felles motivasjonell forklaring.

Robert West: ”Theory of Addiction” Blackwell Publishing Addiction Press, Oxford 2006, 211 s.