www.fmr.no

Bokomtale:

Excessive Appetites

Publisert 2008-02-26

I årene siden første utgave av denne boken kom ut i 1980 har Orfords bok forblitt en grunnleggende tekst innenfor avhengighetsfeltet. Denne nye utgaven er en fullstendig og omfattende revisjon, som legger fram en oppdatert og autoritativ presentasjon av kjernekunnskapen på feltet, for studenter, akademikere, fagfolk innenfor psykologi, psykiatri, sosialt arbeid og andre relaterte helse- og sosialfag.

Bokomslag
Også journalister, representanter for frivillige organisasjoner, politikere og andre som ønsker å lære noe om rusgiftavhengighet og andre former for atferdsavhengighet, vil ha mye å hente fra denne boken.

Innholdet dekker:

Jim Orford: ”Excessive Appetites
A Psychological View of Addictions” Wiley, Second Edition, Chichester 2006, 406 s.