www.fmr.no

Russefeiring - En skolesak eller ikke?

Publisert 2008-04-14

Konferansen ” Russefeiring - En skolesak eller ikke?” gikk av stabelen 7.4.2008 med 70 deltakere, hovedsakelig ansatte i skolen, i lærerorganisasjonene og naturligvis mange representanter for russen selv, fra mange steder i landet.

Russejente
Personlig rådgiver i Kunnskapsdepartementet, Audun Kolsrud, innledet med å hevde at russefeiringen var en privatsak, og at det var lite skolen og myndighetene kunne gjøre i denne sammenhengen. Han hadde heller ingen tro på at det ville gjøre russefeiringen noe bedre om skriftlig eksamen ble flyttet fram til før 17. mai. Her ble han imidlertid motsagt av alle de øvrige innlederne, og kanskje mest effektivt av den undersøkelsen som viste at 80 prosent av avgangselevene ønsker at eksamen skal legges til før 17. mai. Etter paneldebatten på slutten av dagen, hvor også andre politikere argumenterte for å flytte eksamen, lovte Kolsrud at han skulle ta med seg impulsene fra seminaret tilbake til departementet, og at siste ord ikke var sagt.

Forbundsleder i FMR, Knut T. Reinås, innledet seminaret med en velkomsthilsen, som satte tematikken for dagen. Se nedenfor.

”En gang var vi alle russ”

Slik heter det i en gammel revyvise. Jeg har selv vært russ, og ser tilbake på russetida stort sett med glede. Jeg har derfor små problemer med å slutte meg til Oslo- og Akershus-russens hovedstyre, som i et innlegg i Aftenposten i fjor skrev:  
”…russetiden skal være en glad feiring av endt skolegang, en integrert og særegen del av norsk kultur, som skal spre glede til russen selv og dem rundt”

Men likevel – finn tre feil.

Feil nr. 1: Skolegangen er ikke endt når russetida begynner. Tvert i mot er det fortsatt undervisning, og eksamen begynner først etter at russetida er over.

Feil nr. 2: Russefeiringen blir ikke til glede for russen selv – i alle fall ikke for alle – Statistisk er hver 12. russebil involvert i en ulykke av mer eller mindre alvorlig art. Også reduserte karakterer, knuste forhåpninger om å komme inn på den videreutdanning man vil og kanskje også få sitt bilde spredd på Internett og SMS i situasjoner som kanskje ikke burde ha vært foreviget, er minussider som mange russ får negative erfaringer med.. Dette finnes det mange eksempler på.

Feil nr. 3: Russefeiringen blir heller ikke til glede for dem rundt – i alle fall ikke for alle. Selv om Oslo-politiet satte foten ned for lydanlegg utenpå russebilene i 2006, slik at det ble en forbedring i forhold til støy, er russefeiringen årlig til sjenanse for mange mennesker. Toppen av isfjellet ser vi gjennom innlegg i avisene.

Også elevene selv har sine betenkeligheter.
2006-russen Stian skriver i Dagsavisen 15.05.06. «I engelsktimen i dag var vi seks av 28 elever i klassen. Det er nok en del som merker at russefeiringa går ut over skolen»
I en tid hvor norsk skole blir anklaget for ikke kvalitetsmessig å holde mål i forhold til land det er naturlig å sammenligne seg med, er det ikke holdbart at skolemyndighetene skyver fra seg ansvaret for tilstanden, ved å henvise til at det er elevenes og foreldrenes ansvar.  

Mange har vært bekymret, men ingen har våget å sette foten ned, før nå de siste årene.
 
I 2002 startet Forbundet Mot Rusgift et prosjekt hvor målet var å snu denne trenden.
Det overordnede målet med prosjektet har vært  å engasjere russen til å bli positive til å tenke alternativt. Ved det vil russen bli mer opptatt av å etterlate seg noe annet enn et rølpebilde av seg selv.  
De spesifikke målene for prosjektet har bl. a. vært følgende:

 


Og som et viktig mål, som i større grad vil bidra til alt dette, å få flyttet skriftlig eksamen fram til før 17. mai.

Det har vært et utrolig spennende prosjekt å arbeide med, ikke minst fordi vi ble imponert over hvordan mange instanser, som har sittet på hver sin tue, etter hvert har blitt klar over hverandres bekymring, og sine felles ønsker om å gjøre noe for å snu denne negative trenden. Vegdirektoratet satte alle kluter til for å hindre de stygge ulykkene. Politiet har vært med fra første dag, de gjør en fantastisk innsats for å holde russen innenfor normalgrensene for oppførsel. Den største overraskelsen fikk vi i 2004 da vi inviterte russepresidenter fra hele landet til et treff i Oslo rådhus. Vi hadde kalkulert med 30-40 deltakere - Det kom 125 stykker fra alle kriker og kroker i landet vårt. Og de ville det aller beste for russen de hadde ansvaret for. Vi ser i ettertid at en rekke av de aktiviteten de ønsket å gjennomføre, er blitt gjort. Bl. a. har russen tatt ansvar for å endre knutereglene, slik at de er blitt mye bedre enn da vi startet.
 
I år finner vi at det ”bare” er 13 regler som skaper uro i timene,
6 som inneholder direkte sexpress og ”bare” 3 inneholder
drikkepress - hvorav ”kun” 1 er helsefarlig (advarsel ved knuten).
Vi har også sett at vakthold og sikkerhetsopplegg ved de store arrangementene er blitt mer omfattende.
 
Dette er en forandring til det bedre.

Men, situasjonen er fortsatt ikke tilfredsstillende.
 
Etter at denne konferansen ble gjort kjent gjennom Dagbladets nettutgave i går (6. april), har det vært stor interesse for saken, og i øyeblikket pågår det en intens debatt på minst fire blogger på internett.

I forbifarten har jeg lyst til å sitere et par av innleggene:
På bloggsiden ”Sjitsnakk”, står følgende kommentar:

” Det er kommet forslag om å få kunnskapsdepartementet til å legge russens eksamener før feiringen deres starter!
Godt forslag! Spesiellt med tanke på at Rocco sikkert skal lage ”Rocco og
Russen 2008”. Da er det greit når eksamen skal taes å slippe både fylleangst +  vissheten om at man hadde én av hovedrollene i filmen!”
På bloggen ”Politisk forum” skriver en person:
”I gamle dager var eksamen ferdig til 17. mai, og russetiden kom etterpå og varte omtrent fra eksamen frem til utdelingen av vitnemål, som var en høytidelig greie der russeluen var byttet med studentlue. Men så var det noen som syntes det ble for mye festing, og dessuten ble det siste skoleåret for kort, så de flyttet eksamen. Resultatet ble det vi ser nå. Vi skjønte jo hvordan det ville gå, men de ville ikke høre.”

Den store utfordringen har vært: hvordan kombinere skole og russefeiring? Stor innsats fra lærere og elever gjennom så mange år, og så "tryner" elevene på målstreken!
 
Vi har stor tro på at dette er en utfordring som kan løses. Det mangler i hvertfall ikke på vilje landet rundt. Deltakerne her kommer fra hele landet, de representere både lærere, (hvem andre?) og ikke minst; russen stiller opp for å være med på å finne gode løsninger.
 
Det største problemet fram til dagen i dag er at vi aldri har greid å få til en dialog med Kunnskapsdepartementet om prosjektet, uavhengig av hvem som har sittet i statsrådsstolen eller hvilket parti. Der i gården har holdningen vært at russefeiring er privat og ikke skolens ansvar.  For elever, lærere og foreldre har dette vært vanskelig å forstå, det er skolen som er markedsplassen for salget til russen.
Stiftelsen Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Senter for innovasjonsforsknig NIFU STEP. har gjort en kartlegging av holdninger og atferd hos russen på Østlandet om russefeiringen. Undersøkelsen heter ”Bortvalg og kompetanse”.
- 52 prosent av Østlandsrussen 2005 var litt eller helt enig i at de bruker mindre tid på skolearbeid som resultat av russefeiringen,
- 37 prosent var litt eller helt enig i at de ofte møter dårligere forberedt til skolen som resultat av russefeiringen, og
- 15 prosent var litt eller helt enig i at russefeiringen er så viktig at de gjerne lar det gå ut over karakterene (Markussen 2006).
- Ut fra disse resultatene kunne det være rimelig å omdefinere tittelen på undersøkelsen fra ”Bortvalg og kompetanse” til ”Bortvalg av kompetanse”
I dag stiller politisk rådgiver for Solhjell, Audun Herning Kolsrud, og han skal også være med i debatten, så departementet er absolutt på banen. Jeg kan trygt si på vegne av russen, lærerne, foreldrene til både årets og kommende russ og på vegne av Forbundet Mot Rusgift - dette er noe som det vil bli lagt merke til og satt stor pris på.

  application/pdfProgram fra russekonferanse