www.fmr.no

Undersøkelse fra FMR

Russen vil flytte eksamen

Publisert 2008-05-05

Russen ønsker seg eksamen før feiringen begynner. Det samme ønsker lærere og skoleledelse.

En undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for Forbundet Mot Rusgift viser at 8 av 10 russ kunne tenke seg å ha eksamen før de tar fatt på russefeiringen.

Forbundet Mot Rusgift har kjørt et prosjekt for forbedring av russetiden siden 2002. På en konferanse, hvor også Kunnskapsdepartementet deltok, var det stor enighet om at eksamen må legges til før 17. mai.

- Det positive med en slik ordning vil jo være at man konsentrerer seg fullt og helt om eksamen før man tar fatt på russefeiringen, sier Sindre Skoglund, president i Russens hovedstyre for Oslo og Akershus til VG Nett.

.Lederen i Norsk lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, mener noe må gjøres for at russefeiringen og eksamen kan avvikles uten å ødelegge for hverandre.

- Russefeiringen ødelegger veldig mye for veldig mange. Jeg tror mange elever undervurderer hvor mye de blir svekket, spesielt av søvnmangel, sier Paulsen.

Norsk lektorlag har tatt til orde for en ordning der den skriftlige eksamenen avvikles før russefeiringen begynner, og muntlig eksamen i juni.

- Jeg tror vi må innrette oss etter verdenen slik som den er. Og da må vi innse at vi ikke får flyttet eller stoppe russefeiringen, og det er svært lite skolen kan gjøre for å bestemme innholdet i den, mener Paulsen.

- 17. mai flytter seg ikke

Også Norsk Skolelederforbund har engasjert seg i saken, og deler oppfatningen til lektorforbundet.

- Russefeiringen er uløselig knyttet til 17. mai, det tror jeg vi bare må innse. Og 17. mai får vi ikke flyttet. Derfor er det lettere å flytte eksamen, sier nestleder i Norsk Skolelederforbund, Jens Nicolaisen.

Paulsen i lektorforbundet forteller at svært mange lærere synes det er demotiverende med dårlig oppmøte og slitne elever i russetiden.

- Det undergraver det seriøse arbeidet i skolen, og vi må finne en løsning på dette. Å flytte eksamen er en brukbar løsning, slik situasjonen er nå, sier Paulsen.

Ordningen Norsk Lektorlag ser for seg, faller i god jord hos russepresidenten.

- Det kan fungere å ha skriftlig eksamen før feiringen, og muntlig etter. Jeg mener uansett det er viktig med en debatt om eksamensordningen, sier russepresident Sindre Skoglund

Russepresidenten svarer på spørsmål om russefeiringen i VG onsdag kl. 13. Du kan sende inn dine spørsmål her.

Du kan lese hele reportasjen og diskusjonen om dette i VG.

Forbundet Mot Rusgifts leder, Knut T. Reinås, skrev en kronikk om dette i Aften, "Russen tryner på målstreken".

Her avslutter han:"Russefeiringen er kommet for å bli, og 17. mai lar seg heller ikke flytte på. Vårt ønske er at det skal være en feiring av avsluttet skolegang - og ikke en situasjon hvor altfor mange går på trynet før målstreken. Bård Vegar Solhjell - tar du dette ansvaret?" Men Solhjell - Kunnskapsministeren - har foreløpig ikke reagert - langt mindre tatt ansvaret.

Du kan lese denne kronikken hos Aftenposten.