www.fmr.no

Mandom, Mod och Morske Män

Publisert 2009-01-23

Bruk av anabole androgene steroider, AAS er i dag mer utbredt en noensinne i Sverige. Sannsynligvis er det likedan i Norge. Men svenskene har gjort noe med det. De har arbeidet med forebygging i en god del år, det er kommet i gang noen behandlingstiltak, og Sverige har vært en pådriver i internasjonalt dopingarbeid.

To av dem som har stått i frontlinjen i dette arbeidet, Tommy Moberg og Gunnar Hermansson har i tillegg skrevet en omfattende bok om emnet, som kan brukes som innføringsbok for de fleste faggrupper som ønsker mer informasjon om hvilke medika­menter det dreier seg om, hvordan dopingavhengighet utvikler seg rent psykologisk, hvilke skadevirkninger de ulike dopingmidlene forårsaker, og hvilke strategier dopingbrukerne har for å prøve å motvirke AAS-midlenes negative bivirkninger. Stadig flere menn, og etter hvert også kvinner oppsøker i dag helsevesenet for å få hjelp med fysiske og psykiske plager som henger sammen med bruk av anabole androgene steroider. Vi trenger en kunnskapskilde om et samfunns- og folkehelseproblem som angår stadig flere mennesker, både privat og i arbeidslivet. Nå har vi fått det. Boken er skrevet på et lettlest svensk, og burde være tilgjengelig også for de fleste nordmenn.

Gunnar Hermansson og Tommy Moberg:
”Mandom, Mod och Morske Män”
379 s. Pris 282 svenske kroner
Bestilles fra: www.mediahuset.se eller
order@mediahuset.se
Tlf. 0046 31 707 1930