www.fmr.no

Massivt press på Kunnskapsdepartementet -

Russen vil ha eksamen før 17. mai

Publisert 2009-02-19

Forbundet Mot Rugift, Norsk Lektorlag og Legevakten i Oslo har samlet sendt inn en henvendelse til Kunnskapsministeren om flytting av russefeiringen til etter eksamen. Nå har de fått god drahjelp av elever, foreldre og russen selv.

På Facebook er det opprettet en gruppe med tema ”
Ja til eksamen før russetida!

” hvor over 33.000 i løpet av kort tid sluttet seg til kampanjen. 75% av de 22.422 personene som deltok i en uoffisiell avstemmingen på Dagbladet.no ønsket også å flytte feiringen.
 
- Det er meget gledelig at skoleelevene selv tar grep om situasjonen og sørger for det beste for sin egen framtid og skolens mulighet til å skape gode studenter i framtiden. – Vi er særdeles glade for å se slikt engasjement blant ungdommen, sier Knut Reinås, leder i Forbundet Mot Rusgift. Nå har de tre organisasjonene samlet sendt inn en henvendelse til Kunnskapsministeren hvor de ber om følgende endringer:
 
Tiltak som fører til at russetid og skoletid skilles ved at russetid kommer etter avsluttende eksamen.
Skriftlig eksamen i Vg3 før 17.mai.
Promotering av russeeffekter og -aktiviteter må ut av skolen.
En mer systematisk rusgiftundervisning i videregående skole
 
- Det er helt uvanlig i resten av vårt samfunn at man går beruset i 3-4 uker før man skal gjennomføre en krevende prestasjon, slik eksamen i videregående skole er. Det blir nesten som om idrettsfolk skulle ruse seg i ukevis før olympiske leker. Det ville også gitt elendige resultater, sier direktør Endre Sandvik, Legevakten i Oslo.
 
Norsk Lektorlag forventer at kunnskapsministeren nå tar et initiativ i denne saken, og ikke bare skyver problemet over til den enkelte skole.
 
Kunnskapsministeren sitter på nøkkelen til en bedre russefeiring der elevene etter 13 års skolegang ikke skal snuble på målstreken.
 
 
Ytterligere opplysninger:
Leder i Forbundet Mot Rusgift
Knut T. Reinås,  telefon 97595548, epost: kreinas@online.no
 
Prosjektleder Turid Viker Bråthen
Telefon 90 60 40 50, epost: turid@lynx.no