www.fmr.no

FMRs fagdag 2009:

Alkoholen og samfunnet

Publisert 2009-04-17

FMR arrangerte årets fagdag i Oslo fredag den 13. november.
Tema: ”Alkoholen og samfunnet”

application/pdfProgram som PDF

I en verden hvor større og større vekt blir lagt på individuelt ansvar, hvordan skal vi som enkeltmennesker og samfunn forholde oss til alkohol? Dette spørsmålet ble bredt belyst, oppdelt i følgende temaer:

Praktiske opplysninger

Tid: Fredag den 13. november kl. 08.30-16.00

Sted: Konferansesenteret, Høyres Hus, Stortingsgaten 20, 0160 Oslo

Kontakt:
Post: Forbundet Mot Rusgift, Lynx Porter Novelli, Bryggegata 5,0250 OSLO
Fax: 23131481
Epost: turid@lynx.no Telefon 23131486
Mobil: 90 60 40 50 – Turid Bråthen

Forbundet Mot Rusgift - FMR er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler. FMR sier ja til de rusopplevelsene som forårsakes av ikke-kjemiske sansestimuli. FMR sier nei til en kjemikalisering av folks følelses- og bevissthetsliv ved bruk av alkohol, narkotika og piller.

Medlemskap i Forbundet Mot Rusgift koster kr. 50,- pr. år. I tillegg til redusert deltakeravgift på våre arrangementer, får du tilsendt fire nummer av tidsskriftet Mot Rusgift, som er en av våre medlemsfordeler.

Hvordan blir du medlem/sympatisør? Her finner du skjema for å melde deg inn. Du kan også sende en epost til post@fmr.no

  application/pdfProgram som PDF