www.fmr.no

Harry Potter

Drikker Harry Potter alkohol?

Publisert 2009-07-30

- Dette er jo en film beregnet på ungdom. Det er uheldig hvis barn og unge som identifiserer seg med karakterene i filmen eksponeres for et syn på alkohol som en naturlig del av ungdomstiden, at det er ”slik det skal være”, sier leder Knut T. Reinås i Forbundet Mot Rusgift til NRK.

- Vi ser ofte at pop-idoler eksponeres med alkohol og narkotikaproblemer, men at de likevel fremstilles som idealer. Det er uheldig hvis Harry Potter trekkes inn i den sammenhengen, sier han.
Det har oppstått en diskusjon om det virkelig er alkohol i det "smørterølet", Harry, Ron og Hermione drikker. Dette vet man ikke, men flere steder i bøkene skriver forfatteren: "... under the influence of butterbeer". 
Det er da tydelig at drikken skal ha en effekt på den som drikker den, og dermed assosieres drikken med øl eller eventuelt andre rusgifter. 

Du kan lese et oppslag om den siste Harry Potter-filmen og alkohol hos NRK.