www.fmr.no

Bokomtale

Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser

Publisert 2007-07-18

Lærebok i behandling av samtidige rusgiftproblemer og psykiske lidelser
Bokomslag

Det finnes lite litteratur om behandling av ”dobbeltdiagnoser” avhengighet/psykisk lidelse på norsk. Det er derfor velkomment at det nå er kommet en lærebok for fagfolk, oversatt fra engelsk, om temaet. Boka ”Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser”.

Boken bygger på internasjonal forskning på feltet og i tillegg er den basert på erfaringer fra USA, spesielt fra Dartmouth i New Hampshire. Behandlingskonseptet kalles derfor ofte ”New Hampshire-modellen”. Fordi forholdene i Norge og USA er ulike når det bl.a. gjelder finansieringsordninger og lovverk, er boka faglig tilrettelagt av Lars Lindroth, som har laget fotnoter og andre henvisninger til forhold og lovverk i Norge som er forskjellige fra USA.

Boka gir en god oversikt over hva temaet samtidig rusgiftavhengighet og psykisk lidelse dreier seg om, over behandlingstilnærmingen og de forskjellige fasene i integrert behandling, både individuell behandling, gruppeintervensjoner, familiearbeid, og gir også en beskrivelse av boligprogrammer, tvangsbehandling, yrkesrettet rehabilitering, psykofarmakologi, og gir en oversikt over forskningen på dobbeltdiagnoseproblematikken.

Kim T. Mueser, Douglas L. Noordsy, Robert E. Drake og Lindy Fox:
“Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser”
Universitetsforlaget 2006
342 sider A4