www.fmr.no

Kronikk - refusert av Dagbladet

Naivt om narko

Dagbladet er blitt en narkoliberal avis. Som en følge av dette blir innlegg som det nedenforstående lett refusert, mens man på leder- og kommentarplass boltrer seg med krav om legalisering, heroinutdeling, og konstatering av at norsk narkotikapolitikk er mislykket. Dagbladet har rådet meg til å gå til andre redaksjoner med innlegget, men siden det er et debattinnlegg rettet direkte mot Dagbladet, og det ikke er mulig å få spalteplass for det der, velger jeg å offentliggjøre det her.

Naivt om narko

Av Knut T. Reinås, magister i sosiologi, leder i Forbundet Mot Rusgift

Lederartikkelen «Dødelig moralisme» i Dagbladet  19. januar retter, med bakgrunn i de norske overdosetallene for 2014, et angrep på norsk narkotikapolitikk og helsemyndighetene. De beskyldes for å være moralistiske, fordi de ikke har innført heroinassistert behandling eller tillatt heroinrøyking i sprøyterom, og for ikke å ha avkriminalisert innehav og bruk av narkotika. «Vi vet nemlig mye om hva som virker.», hevder lederartikkelen, og henviser bl.a. til Danmark, som har tatt i bruk heroinassistert behandling. Her døde imidlertid 263 personer av overdoser i 2015, femti fler enn året før (Information), noe som viser at virkeligheten er mer komplisert enn Dagbladet vil ha det til.

Hvis Dagbladet vil ha en vitenskapelig tilnærming til heroinassistert rehabilitering, bør avisen søke i den forskning som allerede har vært gjort på området. Det har også fagfeltet gjort, og bl.a. lagt vekt på følgende: