www.fmr.no

Vi som ikke drikker alkohol

Publisert 2016-08-25

Det er mange av oss. 

Vi utgjør til sammen ca. 10 prosent av den norske befolkningen.

Noen av oss har samlet oss i Forbundet Mot Rusgift - FMR. Vi vil gjerne bli flere. Er du en av dem, som synes det kunne være fint å være del av et alkoholfritt fellesskap, hvorfor ikke melde deg inn i Forbundet Mot Rusgift?

Gå til: www.fmr.no/skjema

mannogglass.jpg