www.fmr.no

Benzodiazepiner:

Legemidler til nytte og besvær

Av Jørgen G. Bramness

Publisert 2017-01-20

Jørgen G. Bramness er seniorforsker ved Nasjonalt Kunnskapssenter for ROP-lidelser, og lege og spesialist i psykiatri med en doktorgrad innen klinisk farmakologi. Han har i en årrekke forsket på problematisk brukt av reseptbelagte legemidler og spesielt benzodiazepiner.

Høsten 2016 kom han med boka «Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner» på Universitetsforlaget, skrevet sammen med overlege Tom Vøyvik ved Trasopp-klinikken. «Mot rusgift» bringer her et lett omarbeidet utdrag fra boka som omhandler oksazepam. (Vi vil senere komme med en anmeldelse av boka).

OKSAZEPAM

Oksazepam (Sobril®) er en av våre mest brukte benzodiazepiner. Middelet finnes i Norge i styrkene 10, 15 eller 25 mg tabletter. Oksazepam er i samme familie som diazepam, men har en noe flatere og kortere virkningsprofil. Det tar noe lengre tid før virkningen setter inn. Det gir gjennom dette en mindre forsterkende effekt. Det gir derfor noe mindre opplevelse av å bli påvirket eller ruset og er mindre attraktivt som rusmiddel. Det er også mindre potent, noe som reflekteres i antall milligram som tablettene er på. Alt dette gjør at det er mindre ettertraktet som rusmiddel. At det er mindre potent og har kortere virketid gjør at noen ikke oppfatter det så egnet til angstkontroll ved akutte angstanfall som f.eks. diazepam (Valium®). Oksazepam anbefales ofte i situasjoner hvor man må bruke et benzodiazepin hos personer som også har med problemer med rusgifter. Og for disse pasientene kan middelet være godt egnet til angstbehandling. Fordi oksazepam er kortere i kroppen enn diazepam og ikke har aktive nedbrytningsprodukter kan det også være et godt middel å bruke hos eldre.

Det er viktig å huske at middelet er mindre potent enn andre benzodiazepiner og man bør dosere høyere for å få tilsvarende virkning. Noe av forklaringen på hvorfor dette middelet ikke skaper så mye problemer og ikke er så attraktivt for rusgiftbrukere er nettopp at det ofte doseres relativt sett lavere enn de mer høypotente midlene. Det er dog viktig å huske at oksazepam er et benzodiazepin som alle andre og kan gi bivirkninger i form av hukommelsestap, påvirkning, nedsatt evne til å kjøre bil og forsterkning av annen rus.

Fordi oksazepam er kortere i kroppen enn diazepam og ikke har aktive nedbrytningsprodukter kan det også være et godt middel å bruke hos eldre.

Screen Shot 2017-03-02 at 19.45.40.png