www.fmr.no

Forbundet Mot Rusgift oppfordrer:

Bidra til en alkoholfri og hyggelig Kollen-fest

Publisert 2019-03-08

Knut T
Mange synes det er fornuftig med en «hvit» måned etter 
julefeiring eller en fuktig Syden-ferie. Hva med å 
legge inn en hel-hvit week-end også, nå når verdens 
beste skiløpere samles i Holmenkollen?
-Mange gode tiltak er planlagt etter fjorårets skandale.
avslutning der Kollen-festen kom helt ut av kontroll, 
fastslår leder i Forbundet Mot Rusgift (FMR) , Knut Reinås. 
Han gleder seg over forberedelsene som er gjort for å unngå 
lignende tilstander under og etter årets arrangement. 
-Men samme hvilke forberedelser som er gjennomført, så er 
det bare du og jeg og vår egen oppførsel som avgjør hvor 
vellykket dette vil bli. Så sterkt jeg kan, vil jeg på vegne 
av alle ski- og idrettsinteresserte anmode om et det blir en 
alkoholfri helg. Dette betyr ikke at helgen blir rusfri.
Det går nemlig fint an å «ruse seg» på store og flotte 
idrettsprestasjoner. Og den positive rusen som vi alle 
opplever under store idrettsbegivenheter, ønsker vi sterkt 
og inderlig velkommen i Holmenkollen. 

Forbundet mot Rusgift har tidligere engasjert seg sterkt i 
temaet «Idrett og alkohol». I en spesialutgave av forbundets 
tidsskrift «Mot Rusgift», var svært mange i idretts-Norge 
representert. 
Blant temaene nevner vi:  
Skistjernene som rollemodeller.  
Topplagene i Eliteserien reduserer alkoholbruken.  
Brann og toppklubbene tar samfunnsansvar.  
Kickbokser brøt drikkepresset.  
Simen Agdestein: En ølskvett - og jeg spiller dårligere.  
Dansere drikker ikke - de ruser seg på dansen.  
NTG Kongsvinger tar idretten og alkoholen på alvor  
Stavanger Oilers: «Vi er en del av underholdningsindustrien  
Artiklene finner du her