www.fmr.no

Webinar onsdag den 24. mars 2021 kl. 18.00-20.00

Narkotikaforebygging – Hvordan gjør vi det?

Publisert 2021-03-19

Uansett hvordan det går med rusreformen, så må forebyggingsarbeidet trappes opp.
Forbundet Mot Rusgift, i samarbeid med Foreldreoppropet mot narkotika har derfor invitert to forebyggere med ulikt perspektiv og ståsted for å si noe om forebygging.

Webinar onsdag den 24. mars 2021 kl. 18.00-20.00:
Narkotikaforebygging – Hvordan gjør vi det?

Uansett hvordan det går med rusreformen, så må forebyggingsarbeidet trappes opp.
Forbundet Mot Rusgift i samarbeid med Foreldreoppropet mot narkotika har derfor invitert to forebyggere med ulikt perspektiv og ståsted for å si noe om forebygging fra to ulike steder i landet..