www.fmr.no

Webinar:

Arbeiderbevegelsen og alkoholen

Publisert 2021-04-25

Det blir ingen vanlig feiring av 1. mai i år, men FMR vil markere dagen med et webinar om arbeiderbevegelsens forhold til avhold og motstand mot alkohol i tidligere tider og i dag. De historiske røttene i arbeiderbevegelsen kan kanskje også si noe om holdningene i dagens rusreformdebatt.

 

Forbundet Mot Rusgift arrangerteWebinar om alkohol, avholdsbevegelse og arbeiderbevegelse, onsdag den 28. april kl. 18.00-20.00. Det var to innledninger: 

Espen Søbye.jfif
  Espen Pål Søbye (født 9. juli 1954 på Hamar) er en norsk filosof, forfatter, biograf og sakprosakritiker. Han er magister i filosofi fra Universitetet i Oslo i 1982. Fra 1985 til 2004  arbeidet han i Statistisk sentralbyrå, hvorav flere år med historisk statistikk og om Norges demografiske utvikling fra 1814 til 2014.

Hans tema blir: "Avhold og motstand mot alkohol i arbeiderbevegelsen"

 

erling folkvord 2.jfif
  Erling Folkvord (født 15. juni 1949 i Levanger) er en norsk politiker (Rødt) og sosialarbeider. Han var stortingsrepresentant i perioden 1993–1997, og har også sittet 19 år i Oslo bystyre.  Folkvord utdannet seg ved sosialskolen i Trondheim, og ble ferdig sosionom i 1974. Han jobbet som sosialfullmektig ved Oslo kommunes omsorgstiltak for rusmiddelbrukere 1974–77, som verneassistent 1977–88, og har arbeidet som miljøarbeider etter det. 

Hans tema blir: "Rus i et klasseperspektiv - før og nå"

Webinaret er gratis. Hvis du ønsker å delta, send "jeg blir med" til informasjon@fmr.no, så sender vi deg lenke til webinaret på onsdag.

Vel møtt til et annerledes webinar.