www.fmr.no

Arendalsuka onsdag 18.08. 2021 Kl. 18.00:

Cannabis' virkning på hjernen og samfunnet

Publisert 2021-08-12

Forbundet Mot Rusgift arrangerer åpent møte på Tyrili Arena i Arendal onsdag den 18. august kl. 18.00.

En hjerneforsker og en rusforsker bidrar til økt forståelse om hva hvilken virkning cannabis har på hjernen hos hver enkelt bruker og hvilken virkning cannabisbruk har på samfunnet, på familien og på den enkelte bruker.

Medvirkende: 

Svend Davanger er lege, hjerneforsker og professor ved Universitetet i Oslo[1]._200x220_120x132.jpg
   Svend Davanger, hjerneforsker, UiO

Jørgen Bramness.jpg
   Jørgen Bramness, rusforsker, FHI

 

Arrangør:Forbundet Mot Rusgift