www.fmr.no

FMRs fagdag 12. november 2021

Hvem rammes av rusmidler?

På denne fagdagen utfordrer vi politikere, skolefolk, helsepersonell, psykisk helsevern og TSB, barnevern og sosiale tjenester i kommunene, og folk fra frivillige og ideelle organisasjoner til å tenke igjennom hva det er som legger grunnlaget for rusmiddelbruk og russkader hos ungdom og voksne.

fagdag2021illustrasjon[1].png

Påmelding

Her finner du PDF med program og informasjon

Noen hevder at man allerede i barnehagen kan peke ut hvilke barn som senere i livet vil pådra seg rusmiddelproblemer. Andre sier at barn og unge i utsatte boligstrøk i våre byer, eller barn som vokser opp i fattigdom er mer sårbare for å utvikle også rusmiddelproblemer.

Framkallende faktorer

Skole-dropout, skoletap og mobbing eller arbeidsledighet blir nevnt som framkallende faktorer bak rusproblemer. Og i mange tilfeller blir traumatiske opplevelser i tidlig barndom, eller etter voldshendelser sett på som forklaringsfaktorer bak rusproblemer.

Men hvilken rolle spiller rusmidlene selv? Og er det slik at alle spådommer om hvor ille det kan gå slår til?

Økt forståelse for sammenhengene

I programmet for årets fagdag vil eksperter og fagfolk ut fra ulike perspektiver gi bidrag til økt forståelse av disse sammenhengene. Og når vi forstår dem kan vi kanskje også gjøre noe med dem.

Tid og sted

12. november 2021, kl 0900-1530

Felix konferansesenter, Bryggertorget 3, 0250 Oslo

Program:

Kl. 09.00
Åpning

Kl. 09.15 – 09.45
Eva Braaten, rådgiver FORUT: «Internasjonalt perspektiv på alkohol- og narkotikaindustri, rusmidler, fattigdom og undertrykking»

09.45 – 10.15
Geir Riise, tidl. generalsekretær, Legeforeningen: : «Er det noen sammenheng mellom arbeidet for bedre folkehelse og arbeidet for at svake grupper skal rammes mindre av rusmiddelskader?» Ikke bekreftet

10.15 – 10.30
Pause

10.30 – 11.00
Ove Heradstveit, Psykologspesialist, NORCE: «Hvordan utvikler narkotika- og alkoholbruken seg blant unge –og hva er sammenhengen mellom alkohol- og narkotikabruk og gode og dårlige oppvekstforhold?»

11.00 – 11.30
Jeanette Flagstad, leder for «Usynlige tigre»: «Hvordan rammes pårørende av alkohol- og stoffproblemer?»

11.30-12.00
Mohamed Fariss, sportsklubben Sterling, Tøyen, Oslo: «Hva trenger ungdom for ikke å rammes av rusmidler?»

12.00 – 13.00
Lunsj

13.00 – 13.30
Jan Bøhler Groruddalsforum: «Hvordan rammes fattigfolk og innvandrerungdom av rusmidler»

13.30 – 14.00
Thomas Clausen, forsker, SERAF: «Hvem rammes av overdoser»?

14.00 – 14.15
Pause

14.15 – 14.45
Carolien Konijnenberg, Førsteamanuensis, Institutt for psykologi, Handelshøgskolen i Innlandet: «Løvetannbarn – hvorfor går det bra med barn med dårlige bakgrunnsforhold?»

14.45 – 15.15
Knut T. Reinås, sosiolog, leder i FMR: «Symptomteorien på frammarsj».

15.30
Avslutning

Påmelding 

guro@lynx.no - Guro Bråthen
Tlf: +47 906 04 050
Eller påmeldingsformular nederst på siden

  application/pdfFMRs fagdag 2021 brosjyre/program
Fagdag*