www.fmr.no

FMRs fagdag 11. november 2022

Nye tendenser i narkotikapolitikken

Publisert 2022-10-11

Undersøkelser over flere år viser at studentenes bruk av narkotika har økt over tid. Det samme gjelder for ungdom i skolealder. Dette kan slå ut bl. a. på studieprestasjoner og psykisk helse.

Er overdosesituasjonen i Norge unik, dersom vi sammenligner med andre land?

Burde vi lære mer fra erfaringene i land som har legalisert, eller vurderer å legalisere cannabis,  som f.eks. delstater i USA eller Canada? Og hva med vurderingene i enkelte land i Europa, som f.eks. Tyskland?

Meld deg på her

Ungdomsbein.jpg

Ruskontraktene har gitt hjelp for mange ungdommer. Men Oslo kommune og flere andre har vedtatt å avskaffe dem. Betyr det at mange ikke får hjelp for narkotikaproblemer i kommunene? Eller skal de nye rådgivningsenhetene gi denne hjelpen? Men hvordan motivere ungdom til å søke hjelp hos rådgivningsenhetene?

Riksadvokaten ønsker ikke at innehav av narkotika til eget bruk skal føre til straffereaksjoner. Fører dette til at politiet mister interessen for å følge opp ungdommer? Eller hvordan kan politiet samarbeide med kommunen om oppfølging av narkotikabruk blant ungdom?

Og hvordan skal rusavhengige innenfor kriminalomsorgen kunne få hjelp via de nye rådgivningsenhetene? Har kommunen noen tilbud å komme med?

Vi i FMR utfordrer politikere, skolefolk, helsepersonell, psykisk helsevern og TSB, barnevern og sosiale tjenester i kommunene og folk fra frivillige og ideelle organisasjoner, forskere og foreldre til å tenke gjennom på hvilke områder narkotikapolitikken nå endrer seg.

FMRs fagdag 11. november 2022

Nye tendenser i narkotikapolitikken.

Meld deg på her

Program:

09.00: Åpning

Kari Jussie Lønning_123x93.jpg 
Kari Jussie Lønning

09.10: Bekymringsfull økning i studentenes rusbruk.
Hovedfunnene av Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse, med fokus på rus og psykisk helse. Kari Jussie Lønning, SIO

Helge Waal.jpg 
Helge Waal

09.30:    Færre overdosedødsfall - fleip eller fakta?
Utvikling i dødlighet fra overdoser, AIDS-dødsfall og andre dødsårsaker i ulike europeiske land. Helge Waal, SERAF

stigerik_sorheim.jpg
Stig Erik Sørheim

10.00: Hva kan vi lære av USA og Canada?
Erfaringer fra Legalisering av cannabis i USA og Canada Stig Erik Sørheim, Actis

10.45: Pause

Staffan Hubinette.png
  
Staffan Hübinette

11.00: Cannabisindustriens frammarsj.
Legalisering og cannabisindustri: Staffan Hübinette, Narkotikapolitiskt center, Sverige

12.00: Lunsj

Marianne Ihle 3.png  
Marianne Ihle

12.30: Hvor viktig er ruskontrakter for ungdommen?
Hva er erfaringene med ruskontrakter i TIUR-prosjektet, Marianne Ihle, Ringsaker kommune

Jonny Bäckström.png

Jonny Bäckström

13.15: Ruskontrakter - veien å gå?
«"Lik praksis - ruskontrakter" Jonny Bäckström, Konfliktrådet, Trøndelag

14.00: Pause

Jan Erik Bresil 2.jpg  
Jan Erik Bresil

14.15: Hvordan hindre at ungdommene sklir ut?
Samarbeid politi – rådgivningsenheter i narkotikasaker, Jan Erik Bresil, NNPF

Johan Lothe Wayback Foto privat.jpg
Johan Lothe

15.00. Hva er kriminalomsorgens bidrag?
Hvordan skal kriminalomsorgen samarbeide med de ruspolitiske rådgivningsenhetene? Johan Lothe, Wayback

15.30: Avslutning

 

Sted:
Vega Scene, Hausmanns gate 28, 0182 Oslo

Påmelding:
Miriam Vivanco Dørre
Epost: miriam@lynx.no
Tlf. +47 90604050
Eller på formular nederst på siden

Deltakeravgift:
Kursavgift kr. 1490
Medlemmer/støttemedlemmer: kr. 1000

Kontakt:
Forbundet Mot Rusgift
Torggata 3, 0181 Oslo
Epost: post@fmr.no
Tel: +47 940 08 830

Påmelding til fagdagen

Fagdag*
Ja takk, jeg ønsker å bli
Faktura til
Det serveres lunsj så meld fra om evt matallergier her: