www.fmr.no

Behandling

Du skal få en dag

Av Kristin Sagberg

Publisert 2003-04-05

solliabok
Solliakollektivet 20 år. Dette er en fortelling om hvordan noen få ildsjeler klarte å etablere et behandlingsopplegg for narkomane bygget på samhold og samarbeid i kollektiv - et opplegg som har skutt knopper over hele landet. Det er en historie om optimisme, tiltakslyst - og enkelte tilbakeslag. Men først og fremst handler det om å finne veier ut av uføret.